مطالعه تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام 

قسمتی از متن پایان نامه :

2 هزینه عدم بهره گیری از تخفیف

اگر شرکتی از تخفیف اعطایی بهره گیری نکند، از بابت اعتباری که از آن بهره گیری نکرده می باشد متحمل هزینه ای نخواهد گردید؛ زیرا اگر شرکت خریدار در موعد مقرر صورتحساب خود را پرداخت کند، مبلغی از بابت بهره به رقم فاکتور در فاکتور خرید اضافه نخواهد گردید. زمانی که  شرکت از تخفیف بهره گیری می کند، در طی دوره مقررهیچ نوع هزینه ای از بابت بهره گیری از این تخفیف به شرکت تحمیل نخواهد گردید. اما اگر تخفیفی اعلان گردد و شرکت از آن بهره گیری نکند، پرداخت وجه صورتحساب (پس از انقضای دوره ای که تخفیف به آن تعلق گرفته می باشد) به معنی پذیرفتن نوعی هزینه تأمین مالی می باشد (همان منبع، 97).

 

3-1-1-5-2 تأخیر در پرداخت

این عنوان به اقدامی اطلاق می گردد که شرکت خریدار پس از انقضای دوره مقرر (مدت زمانی که می توانست بدون بهره گیری از تخفیف نقدی، کل صورتحساب را بپردازد) صورتحساب شرکت را پرداخت نکند.

چنین عملی به منزله بهره گیری طولانی تر از اعتبار اعطایی شرکت فروشنده می باشد و یک نوع بدحسابی تلقی شده و باعث می گردد که درجه اعتبار شرکت خریدار کاهش یابد. در نتیجه، برای شرکت مشکل خواهد گردید که درآینده بتواند از اعتباری تجاری بهره گیری کند و چه بسا مجبور گردد خریدهای خود را صد درصد نقد انجام دهد (همان منبع، 100-99).

 

4-1-1-5-2  اعتبار تجاری به عنوان ابزاری برای تأمین مالی

همان طورکه گفته گردید، اعتبار تجاری مانند منابع تأمین مالی و هم زمان می باشد و نشان دهنده یکی از اشکال مهم اعتبار بازرگانی می باشد. اعتبار تجاری در زمانی به شرکت خریدار داده خواهد گردید که شرکت فروشنده برای خریدار یک خط اعتبار باز کرده باشد. این گونه اعتبارات به صورت غیر رسمی به خریداران داده می گردد و معمولاً بدون دریافت وثیقه و با تضمین می باشد.

بهره گیری کردن از اعتبارات تجاری مانند روش هایی می باشد که شرکت ها به آن وسیله برای دوره های کوتاه مدت تأمین مالی می کنند (جهانخانی و پارسیان، 1386، 100).

 

2-1-5-2 اسناد پرداختنی

اسناد پرداختنی، وعده های کوتاه مدت به پرداخت وجه نقد هستند که پشتوانه آن ها، اسناد وعده دار می باشد. اسناد پرداختنی می توانند تجاری یا غیر تجاری باشند. این اسناد معمولا به ارزش اسمی خود گزارش می شوند (نوروش، 1387، 82).

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

عموما سرمایه گذاران و سهامداران، کسب سود وافزایش ثروت را هدف نهایی خود می دانند. یکی از تصمیماتی که می تواند سوددهی و ثروت سهامداران را تحت تاثیر قرار دهد، تصمیمات مربوط به انتخاب شیوه های تامین مالی می باشد (عرب،1386، 5).

آگاهی از تاثیرات تامین مالی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت ها، این امکان را به سرمایه گذاران خواهد داد تا عملکرد شرکت ها را در راستای حداکثرسازی ثروتشان مورد ارزیابی قرار دهند و شرکت ها نیز با انتخاب وجوه مالی مورد نیاز خود از منابع صحیح تامین مالی، هزینه سرمایه شرکت را به حداقل و بازدهی سهام را به حداکثر برسانند. هدف کلی این پژوهش عبارت می باشد از:

“مطالعه اثراهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام” و اهداف فرعی پژوهش نیز به تبیین زیر می باشند:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– مطالعه اثر اهرم بدهی های قراردادی[1] بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام.

– مطالعه اثر اهرم بدهی های برآوردی[2] بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام.

– تحلیل این مسئله که اهرم کل و بازده جاری حقوق صاحبان سهام، موجب تعدیل ارتباط بازده آتی حقوق صاحبان سهام و اهرم بدهی عملیاتی می شوند.

  1. Contractual Liabilities
  2. Estimated Liabilities

پایان نامه مطالعه تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام

ایان نامه مطالعه تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری