ارتباط معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

قسمتی از متن پایان نامه :

تئوری اثباتی حسابداری و معاملات اشخاص وابسته

تئوری اثباتی حسابداری توسط واتس و زیمرمن معرفی و رواج یافته می باشد و اصطلاحی می باشد از تئوری اقتصادی نئوکلاسیک، اساس این تئوری در اندیشه انتخاب معقول تئوری می باشد یعنی نفع شخصی عمده (که معمولاً به عنوان رفتار فرصت طلبانه تصریح می گردد) مبنای همه فعالیت‌های اقتصادی می باشد. در تئوری اثباتی حسابداری، مؤسسه بازرگانی بر حسب مجموعه‌ای از قراردادها تعریف می گردد. قراردادها، برای به دست آوردن سود شخصی افراد که همکاری با شرکت را پذیرفته‌اند، ضروری می باشد. برای مثال قراردادهای با مدیران، تهیه کنندگان سرمایه و کارکنان (شامل مدیران) همچنین قراردادها برای کشف این که بخش‌های انفرادی به مقصود حداکثر سازی منافع مالکان اقدام می‌کنند، ضروری می باشد. تئوری اثباتی حسابداری بر این فرض اقتصادی مبتنی می باشد که مدیران، سهامداران و قانون‌گذاران افراد منطقی هستند و می کوشند منافع خود را به حداکثر برسانند. آنها برای حداکثر کردن ثروت خود به هزینه‌های قراردادها، هزینه‌های نمایندگی، هزینه‌های اطلاعات، هزینه‌های ورشکستگی و هزینه‌های سیاسی توجه دارند. از این رو مدیریت سیاست و رویه حسابداری که انتخاب می کند بر اساس تجزیه و تحلیل و مقایسه منافع و مخارج حاصل از رویه‌های حسابداری قرار دارد. پس در این تئوری، نفع شخصی، دلیلی برای انتخاب فنون و روش‌های حسابداری و خط مشی تصمیمات می باشد (گیف‌کین،2007).

تئوری اثباتی قویاً به فرضیات کارائی بازار یعنی واکنش بازار سرمایه نسبت به اطلاعات حسابداری و تأثیر و توافقات قراردادی در کاهش تضادها و تعارض‌های موجود در واحد تجاری که این خود از تئوری نمایندگی و کارگزاری نشات گرفته، می‌پردازد. بر اساس این تئوری، دو توجه نسبت به معاملات با اشخاص وابسته هست که هر کدام جنبه‌های متفاوتی از اینگونه معاملات را اظهار می‌دارند : توجه رفتار فرصت طلبانه (تئوری نمایندگی) که با مفهوم انتقال ثروت مرتبط می باشد و توجه رفتار کارآ (فرضیه معاملات کارآ) که با مفهوم تقویت مرتبط می باشد.

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1-4 اهداف پژوهش

  1. علمی:

این پژوهش با تفکیک انواع معاملات با اشخاص وابسته به معاملات شامل داد و ستد کالا و داد و ستدهای مالی و همچنین مطالعه ابعاد گوناگون عملکرد شرکت هم از لحاظ عملکرد مدیریتی هم از دید بازاری، بابی نو در ادبیات معاملات با اشخاص وابسته می گشاید و به گسترش آن کمک می کند. همچنین نتایج این پژوهش می‌تواند منجر به طرح موضوعات و مسائل جدید برای دانشجویان و محققان گردد و بدینوسیله به ارتقا علمی در این حوزه کمک کند.

  1. کاربردی:

به غیر از استاندارد ایران در مورد معاملات با اشخاص وابسته، در کشور تحقیقات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته بسیار محدود می باشد، لذا نتایج مطالعه های جامع در باره ی ابعاد مختلف معاملات با اشخاص وابسته، می‌تواند  به تدوین استانداردی ملی و مطابق با شرایط کاربردی بازار سرمایه کشور منجر گردد.

پایان نامه ارتباط معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

پایان نامه ارتباط معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید