شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه

الزامات مهم مرتبط با مالیات بر درآمد می­تواند برای استراتژی مالی شرکت، سیاستها و رویه­های آن برشمرد، که تاثیر آنها در گزارشگری عمومی مهم می­باشد. ملاحظات برنامه ریزی مالیاتی عوامل محرک مهمی برای گزینه­های حسابداری مالی به حساب می­آیند و استراتژیهای کاهش مالیات غالباً باعث کاهش درآمد گزارش شده می­گردند. یکی از الزامات مالیاتی و گزارشگری در تحقیقات آنست که ملاحظات مالیاتی عوامل تعیین کننده مهمی برای تصمیم­گیری مدیریتی درمورد گزارشگری مالی به حساب می­آیند. اهمیت ملاحظات مالیاتی در اثرگذاری بر مشوقهای افشای مالی در شواهد تجربی انعکاس می­یابد. ضرایب مالیاتی به عنوان یکی از ابزار مهم در تعیین مالیات تاثیر خود را بر افشای گزارشات مالی شرکتها می­گذارد. عملاً اگر وضعیتی به وجود آید که در تعیین ضرایب مالیاتی دقت و تمرکز کافی صورت نگیرد ، در نتیجه،رسیدن به درآمدهای مالیاتی مطلوب هاله­ای از ابهام قرار می­گیرد. (احمد پور -1388)

عوامل متعدد زیادی هست که مدیران هنگام افشای گزارشگری­های مالی  بایستی مد نظر قرار دهند. در این پژوهش کوشش شده عامل مالیات (یکی از عوامل موثر بر افشا  در اظهارنامه ها) را برگزیده و تاثیر ضرایب مالیاتی را در سالهای اخیر مورد مطالعه قرار دهد.

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1اهداف پژوهش:

1-4-1- اهداف اصلی پژوهش:

پژوهش حاضر کوشش بر آن دارد که یکی از جنبه های مهم برای زمینه سازی وبهبود اجرای مالیات که همان آموزش مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی می باشد بپردازد.

آن چیز که این پژوهش به دنبال آن می باشد شناسایی علمی وسیستماتیک روش های فرار مالیاتی در نظام مالیاتی می باشد که باعث افزایش تاثیر وکارایی وسهولت اجرای مالیات می گردد.

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش:

اهداف اختصاصی که این پژوهش آن می باشد که روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات با شاخصه های ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عملیات مالی ،قوانین مقررات و معافیت ها ، اجرا و عدم اجرا سیستم  نظارت مالیاتی، توافقات در خود اظهاری و بخشودگی جرایم مالیاتی ارتباط مثبت و معنی داری حاکم می باشد یا خیر.

پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید