عنوان کامل پایان نامه :

 کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های  پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

 

.

مقدمه

خصوصی‌سازی به عنوان یک استراتژی عمومی و موضوعی چند رشته‌ای برای ارتقاء توسعه اقتصادی در کشورهای در حال گذار،در حال توسعه و توسعه یافته معرفی شده، به نحوی که نظر اقتصاددانان، تحلیل‌گران مالی، حقوقدانان، علمای علم سیاست، کارگزاران دولتی، متخصصین سازمانی و مشاورین مدیریتی را به خودجلب کرده می باشد. در این پژوهش نیز به مطالعه این مهم با اولویت کیفیت سود پرداخته خواهد گردید. در ادامه نیز کلیاتی از طرح مسئله پژوهش، اهمیت، اهداف، فرضیه‌ها و روش و ابزار پژوهش مطرح و در نهایت تعریف اصطلاحات مورد بحث، ارائه خواهد گردید.

 

1-2-  اظهار مسئله پژوهش

پیتردراکر اعتبار بسیار زیادی برای اصطلاح خصوصی سازی که در اواخر دهه 60 به تازگی درحال ترویج بود، قائل می باشد و در همین زمینه عنوان می ‌نماید که اجرای خدمات عمومی بایستی ازسیاست‌های بخش عمومی (دولتی) مجزا باشد، زیرادولت درتصمیم سازی خوب اقدام می‌نماید اما در اجرای همان تصمیمات، مجری ضعیفی می باشد. در واقع دراکر اولین کسی بود که از اصطلاح خصوصی سازی مجدد بهره گیری نمود که مبیّن نیازبه انتقال دارایی‌های دولتی به بخش خصوصی بود، زیرا که اواعتقاد داشت دولت «مدیرضعیفی» می باشد.

امروزه کمتر کشوری را در جهان می‌توان پیدا نمود که درحال اجرای برنامه‌های خصوصی‌ سازی نباشد . حداقل در بیش از 83 کشور جهان، برنامه‌های خصوصی‌سازی به عنوان راهکار اصلاحات اقتصادی درنظر گرفته شده می باشد. به جرأت می‌توان گفت که خصوصی سازی یکی از مهمترین مؤلفه‌های اقتصادی قرن 21 می‌باشد. در واقع خصوصی‌سازی عنصر کلیدی برنامه‌های اصلاح ساختار (هم درکشورهای توسعه یافته وهمدرکشورهای درحال توسعه) می باشدکه هدف ازچنین برنامه‌هایی،رسیدن به اثربخشی اقتصادی بالاتر وتسریع رشد اقتصادی می‌باشد.

بسیاری از اقتصاددانان وطرفداران اصلاحات اقتصادی، خصوصی‌سازی رابه عنوان«سنگ بنای» اصلاحات ساختاری می‌دانندزیرا عقیده دارند خصوصی‌سازی باعث تحریک وتوسعه بخش خصوصی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، گسترش رقابت، آزادسازی تجارت وتوسعه بازارهای سرمایه می‌گرددو همچنین سیستم حاکمیت شرکت‌ها رابهبود بخشیده و بطور ویژه‌ای برروی عملکرد مالی وعملیاتی شرکت‌ها تأثیرات قابل ملاحظه‌ای دارد. ازسوی دیگر مخالفان خصوصی‌سازی اظهار می‌دارند که شرکت‌ها وسازمان‌هایی که تنها برروی کاهش هزینه وبهبود عملکرد موردانتظار خصوصی‌سازی متمرکز می شوند تنها به مشتریان سودآور ودردسترس خود خدمات ارائه می‌دهند واز ارائه خدمات به عموم مردم ومشتریانی که برای آنها منفعت خاصی نداشته باشند، سرباز می‌زنند.  معمولاً مخالفان خصوصی‌سازی درمخالفت باخصوصی‌سازی اظهار می‌دارند که فعالان بخش خصوصی به مقصود نفوذ در تصمیم‌سازی‌ها و سیاستگذاری‌های بخش عمومی درجهت گسترش وتوسعه صنعت موردنظر وبخشی که خود درآن فعالیت می‌نمایند، به لابی کردن با مجاری قدرت می‌پردازند. به عنوان مثال سردمداران خصوصی‌سازی زندانها (شرکت‌های فعال درعرصه زندان‌داری خصوصی) درجستجو برای افزایش شمار زندانیان خود (وبه تبع آن افزایش سودآوری) بانفوذ درمجاری ودستگاه‌های سیاستگذاری، ازسیاست‌هاوقوانین مربوط به افزایش مجازات حبس طرفداری می‌نمایند. ازدیدگاه مخالفان خصوصی‌سازی، فروش دارائی‌های عمومی به افراد خصوصی، همانند فروش الماس خانوادگی و یا از دست دادن دارائی‌ها می‌باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش شناخت پدیده کیفیت سود و خصوصی سازی و عوامل موثر بر آنها می باشد. هدف ویژه این پژوهش نیز مطالعه تغییرات کیفیت سود به ازای پدیده خصوصی سازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری