عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

قسمتی از متن پایان نامه :

دیدگاه معاملات کارا

در رویکرد کارایی تحقیقات اثباتی حسابداری، محقق تبیین می دهد که چگونه مکانیزم‌های قراردادی مختلف می‌توانند هزینه‌های نمایندگی شرکت، یعنی هزینه‌های مرتبط با واگذاری اختیار تصمیم‌گیری از طرف مالک به مدیر را کاهش دهند. غالبا به رویکرد کارایی، رویکرد آینده‌نگر گفته می گردد. این رویکرد برای به حداقل رساندن هزینه‌های نمایندگی و قراردادی آتی، مکانیزم‌ها و ساختارهایی را مد نظر قرار می‌دهد که شرکت در آینده با آن مواجه خواهد گردید (بنی مهد،1389).

مثلا اکثر شرکت ها در دنیا به گونه داوطلبانه صورت‌های مالی قابل دسترسی را تهیه می کنند، قبل از آنکه تهیه آنها از سوی مرجع قانون‌گذاری الزام شده باشد. غالبا صورت‌های مالی مزبور بدون آنکه الزامی وجود داشته باشد، حسابرسی نیز می شوند. بعضی از محققین عقیده دارند که تهیه صورت‌های مالی حسابرسی شده منجر به صرفه جویی در هزینه‌ها می گردد به این شکل که شرکت‌ها وجوه را با هزینه پایین جذب می‌کنند. نتیجه حسابرسی آن می باشد که گروه‌های خارج شرکت اطلاعات قابل اعتمادی درمورد منابع و تعهدات شرکت را در اختیار خواهند داشت، پس به واسطه اعتماد گروه‌های خارجی، شرکت می تواند وجوه را با هزینه پایین تر نسبت به سایر منابع تامین مالی جذب نماید و بدین وسیله ارزش شرکت افزایش یابد (بنی مهد،1389).

در رویکرد کارایی تحقیقات اثباتی حسابداری، عقیده بر این می باشد که رویه‌های حسابداری انتخاب شده توسط شرکت‌ها برای انعکاس بهتر عملکرد مالی واحد تجاری انتخاب می شوند. رویکرد مذکور بر اساس ویژگی‌های متفاوت هر شرکت تبیین می‌دهد که چرا شرکت‌های مختلف روش‌های حسابداری مختلف را انتخاب می‌کنند. مثلا انتخاب روش استهلاک سرقفلی از میان روش‌های مختلف، این گونه تبیین و تشریح می گردد که آن روش، بهره گیری از دارایی (سرقفلی) را بهتر نشان می دهد(بنی مهد،1389).

یکی از تحقیقاتی که بر اساس رویکرد کارایی انجام شده می باشد، تحقیقی بود که ویترد در سال 1987 انجام داد. او به دنبال آن بود که تبیین دهد چرا شرکت‌هایی که به گونه داوطلبانه صورت‌های مالی تلفیقی را در دوره‌ای که هیچگونه الزامی برای تهیه آن وجود ندارد، تهیه و منتشر می‌کنند. او دریافت هنگامیکه شرکتی وجوهی را استقراض می کند و این بدهی توسط سایر شرکت های گروه، تضمین می گردد، صورت‌های مالی تلفیقی نیز به مقصود ارائه اطلاعات در زمینه توانایی گروه در بازپرداخت بدهی‌ها تهیه می گردد تا اینکه صورت‌های مالی جداگانه برای هر یک از شرکت‌های گروه تهیه گردد. به گونه اختصار در رویکرد کارایی فرض می گردد که شرکت ها روش‌های حسابداری مشخصی را به خاطر آنکه آن روش‌ها، عملکرد و کارایی اقتصادی شرکت را به بهترین شکل نشان می‌دهند، انتخاب می‌کنند. اکثر نظریه پردازان تئوری اثباتی حسابداری عقیده دارند که مدیریت شرکت با در نظر داشتن شرایط، بهتر از هر شخص دیگری می‌تواند رویه‌های حسابداری مناسب را انتخاب نماید (بنی‌مهد،1389).

اگرچه تئوری نمایندگی می‌تواند علت بروز رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیران را در روی آوردن به معاملات با اشخاص وابسته تبیین دهد، اما در همه موارد مصداق ندارد. زیرا که ممکن می باشد انجام این معاملات موجب کسب منفعت برای شرکت و سهامداران گردد. به عنوان مثال بعضی از شرکت‌ها ممکن می باشد استراتژی سرمایه‌گذاری خود را بر روی سرمایه‌گذاری‌های مشترک با سایر شرکت‌ها قرار دهند، که در این صورت معامله با این گونه شرکت‌ها، با وجود این‌که در زمره معاملات با اشخاص وابسته قرار می‌گیرند، نه تنها امری اجتناب ناپذیر می باشد بلکه به نفع شرکت و سهامداران آن نیز می باشد (کوهلبک و می‌هو،2004).

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1-4 اهداف پژوهش

  1. علمی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

این پژوهش با تفکیک انواع معاملات با اشخاص وابسته به معاملات شامل داد و ستد کالا و داد و ستدهای مالی و همچنین مطالعه ابعاد گوناگون عملکرد شرکت هم از لحاظ عملکرد مدیریتی هم از دید بازاری، بابی نو در ادبیات معاملات با اشخاص وابسته می گشاید و به گسترش آن کمک می کند. همچنین نتایج این پژوهش می‌تواند منجر به طرح موضوعات و مسائل جدید برای دانشجویان و محققان گردد و بدینوسیله به ارتقا علمی در این حوزه کمک کند.

  1. کاربردی:

به غیر از استاندارد ایران در مورد معاملات با اشخاص وابسته، در کشور تحقیقات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته بسیار محدود می باشد، لذا نتایج مطالعه های جامع در باره ی ابعاد مختلف معاملات با اشخاص وابسته، می‌تواند  به تدوین استانداردی ملی و مطابق با شرایط کاربردی بازار سرمایه کشور منجر گردد.

پایان نامه ارتباط معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

پایان نامه ارتباط معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید