کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های  پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

– طرح مسئله پژوهش

پیتر دراکر استاد نام آشنای مدیریت، اعتبار بسیار زیادی برای اصطلاح خصوصی سازی که در اواخر دهه 60 به تازگی در حال ترویج بود، قائل می باشد و در همین زمینه عنوان می نماید که اجرای خدمات دولتی بایستی از سیاست های بخش عمومی (دولتی) مجزا باشد زیرا دولت در تصمیم سازی خوب اقدام می نماید اما در اجرای همان تصمیمات، مجری ضعیفی می باشد. در واقع دراکر اولین کسی بود که از اصطلاح خصوصی سازی مجدد بهره گیری نمود که مبیّن نیاز به انتقال دارایی های دولتی به بخش خصوصی بود زیرا که او اعتقاد داشت دولت “مدیر ضعیفی”  می باشد.

امروزه کمتر کشوری را در جهان می توان پیدا نمود که در حال اجرای بر نامه های خصوصی سازی نباشد، حداقل در بیش از 83 کشور جهان، برنامه های خصوصی سازی به عنوان راهکار اصلاحات اقتصادی در نظر گرفته شده می باشد. به جرأت می توان گفت که خصوصی سازی یکی از مهمترین مؤلفه های اقتصادی قرن 21 می باشد. در واقع خصوصی سازی عنصر کلیدی برنامه های اصلاح ساختار (هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه) می باشد که هدف از چنین برنا مه هایی، رسیدن به اثربخشی اقتصادی بالاتر و تسریع رشد اقتصادی می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بسیاری از اقتصاد دانان و طرفداران اصلاحات اقتصادی، خصوصی سازی را به عنوان “سنگ بنای”  اصلاحات ساختاری می دانند زیرا عقیده دارند خصوصی سازی باعث تحریک و توسعه بخش خصوصی، جذب سرمایه- گذاری مستقیم خارجی، گسترش رقابت، آزاد سازی تجارت و توسعه بازارهای سرمایه می گردد و همچنین سیستم حاکمیت شرکت ها را بهبود بخشیده و بطور ویژ ه ای بر روی عملکرد مالی و عملیاتی شرکت ها تأثیرات قابل ملاحظه ای دارد. از سوی دیگر مخالفان خصوصی سازی اظهار میدارند که شرکتها و سازمان هایی که تنها بر روی کاهش هزینه و بهبود عملکرد مورد انتظار خصوصی سازی متمرکز می شوند تنها به مشتریان سودآور و در دسترس خود خدمات ارائه می دهند و از ارائه خدمات به عموم مردم و مشتریانی که برای آنها منفعت خاصی نداشته باشند، سرباز می زنند. معمولاً مخالفان خصوصی سازی در مخالفت با خصوص ی سازی اظهار می دارند که فعالان بخش خصوصی به مقصود نفوذ در تصمیم سازی ها و سیاستگذاری های بخش عمومی در جهت گسترش و توسعه صنعت مورد نظر و بخشی که خود در آن فعالیت می نمایند، به لابی کردن با مجاری قدرت می پردازند. به عنوان مثال سردمداران خصوصی سازی زندا نها (شرکت های فعال در عرصه زندان داری خصوصی) در جستجو برای افزایش شمار زندانیان خود (و به تبع آن افزایش سودآو ری) با نفوذ در مجاری و دستگاه های سیاستگذاری، از سیاست ها و قوانین مربوط به افزایش مجازات حبس طرفداری    می نمایند. از دید گاه مخالفان خصو ی سازی، فروش دارائی های عمومی به افراد خصوصی، همانند فروش الماس خانوادگی و یا از دست دادن دارائی ها  می باشد.

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش شناخت پدیده کیفیت سود و خصوصی سازی و عوامل موثر بر آنها می باشد. هدف ویژه این پژوهش نیز مطالعه تغییرات کیفیت سود به ازای پدیده خصوصی سازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری