عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مسائل مربوط به تقلب تحصیلی

استادان دانشگاه بایستی از احتمال تقلب در آزمون ها وپروژه هاو پایان نامه ها آگاه باشند . متاسفانه تقلب امری عادی می باشد . دانشجویان به علت های زیادی تقلب می کنند .عدم آگاهی یا مطالعه برای آزمون           فشار های درونی از قرار گرفتن در یک رشته تحصیلی رقابتی یا واحد درسی که نمره های بالای کمی به همراه دارد خطر از دست دادن شهریه تحصیلی و متاسفانه با ایده ای هر کسی این کار را می کند . بعضی ها حتی تقلب خود را با جملات  بیا ن می کنند اگر چه بدون در نظر داشتن اینکه چگونه و چرا تقلب اتفاق می اقتد تقلب رفتاری غیر قابل قبول فربیکارانه و غیر اخلاقی می باشد عبارت « که چی همه تقلب می کنند چیز مهمی نیست » اشتباه می باشد . این مسئله خیلی مهم می باشد تقلب با دروغ قابل مقایسه می باشد وقتی که دانشجویان تقلب می کنند و آزمون یا کار خود را با ادعای اینکه خودشان آن را انجام داده اند تحویل می دهند این یعنی دروغ گفتن و بایستی دروغ تشخیص داده و نامیده گردد .بطوری که استادان دانشگاه و مراقبین امتحانات          می توانند با تغییر آرایش نشستن مراقبت دقیق و تنبیه فوری برای دانشجویانی که تقلب می کنند جلوی تقلب را بگیرند  .

 

2ـ9ـ انواع تقلب در آزمون

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

دانشجویان چگونه در آزمون تقلب می کنند ؟ سیزک کتاب مفید و جامعی نوشته که تقلب کردن را بطور مفصل مطالعه می ‌کند . او شمار خیلی زیادی از روش های تقلب را شناسایی کرده و برای آنها مثال          می آورد. مثا ل های زیر که از کار سیز ک اتخاذ شده نمونه کوچکی از روش های متداول تقلب دانشجویان را نشان می دهد :

 1. نگاه کردن به برگه های آزمون در حین آزمون
 2. انداختن برگه خود تا بتوانند آن را ببیند .
 3. انداختن برگه ی خود تا دانشجویان دیگر آن را بردارند تا تقلب بکنند .
 4. رد و بدل کردن پاک کن بین خود بطوری که اطلاعات روی آن نوشته شده می باشد .
 5. بهره گیری از کد هایی مانند سه ضربه ی آرام بر زمین که نشان می دهد سوال چهار گزینه ای جوابش چیست
 6. پوشیدن پیراهنی که اطلاعات مفید آزمون روی آن نوشته شده می باشد .

 

2ـ10- علت های تقلب

کارشناسان می گویند که تقلب کردن از دوران راهنمایی شروع می گردد و اغلب در دبیرستان بصورت یک عادت در می آید.یک مطالعه جدید توسطه موسسه در آمریکا  که در میان دانشجویان موفق در دانشگاه صورت گرفت نشان داد که  80 درصد از بهترین و با هوش ترین های کشور قبول دارند که در دوران مدرسه تقلب کرده اند که البته این رقم 5 درصد بیشتر از سال قبل بود بعضی ها چنین توجیه می کنند که تقلب کردن در درس هایی که جزء رشته اصلی شان نیست اما برای فارق التحصیل شدن لازم می باشد اشکالی دارد بعضی دیگر می گویند : تقلب جرمی می باشد که کسی در آن قربانی  نمی گردد  یک دانشجوی دانشگاه تکزاس معتقد می باشد که تقلب یک شکل مجاز یادگیری می باشد . او نوشته من شخصا تقلب نمی کنم مگر اینکه چیزی از آن یاد بگیرم . او همچنین بر این باور می باشد اگر تقلب بصورت نگاه کردن به جواب سوال از روی برگه دیگران باشد بعید می باشد که آن جواب فراموش گردد زیرا که شخص برای بدست آوردن آن تقلب متوسل شده می باشد .به گفته مک کیب استاد دانشگاه رو تگرز یک دلیل عمده برای تقلب بین دانشجویان این می باشد که با همکلاسی هایشان که تقلب می کنند برخوردی نمی گردد وقتی آنها می بینند که دیگران تقلب می کنند و کسی جلوگیری نمی کند از خود می پرسند چرا بایستی به خاطر کم توجهی مسئولان اشخاص  دیگری با تقلب کردن به یک معدل بهتر یا شغل بهتر دست یابند .مک کیب از صدها استاد در سراسر کشور پرس و جو نمود و دریافت40 درصد از استادانی که از دانشجو یان تقلب گرفته اند حتی یک مورد را هم گزارش نکرد ه اند او می گوید : بسیاری از استادان فکر می کنند که این معضل می باشد و                 بعضی ها از این نگرانند که مدرسه یا دانشگاه از آنها طرفداری نخواهد نمود و به همین دلیل از شکایت علیه دانشجویان متقلب صرف نظر می کنند .

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

مطالعه عوامل تأثیرگذار در ایجاد تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان

 • مطالعه ارتباط بین عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی و اندازه تقلب در بین دانشجویان
 • مطالعه ارتباط بین فقدان انگیزه و علاقه از سوی دانشجویانو اندازه تقلبدر بین دانشجویان
 • مطالعه ارتباط بین شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین و اندازه تقلب در بین دانشجویان
 • مطالعه تعیین ارتباط بین راحت طلبی دانشجویان و اندازه تقلب در بین دانشجویان
 • مطالعه تعیین ارتباط بین ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی و اندازه تقلب در بین دانشجویان
 • مطالعه ارتباط بین سایر عوامل تقلب و اندازه تقلب در بین دانشجویان

1-5- سوالات پژوهش

– آیا عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا راحت طلبی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا فقدان انگیزه از سوی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا سایر عوامل تقلب بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید