عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام 

قسمتی از متن پایان نامه :

تأمین مالی ناشی از بدهی های عملیاتی

تأمین مالی از طریق بدهی هایی که از عملیات و کسب و کار شرکت ایجاد می شوند را تأمین مالی ناشی از عملیات گویند. درواقع بدهی های عملیاتی در نتیجه معاملات با تأمین کنندگان، مشتریان و کارکنان در انجام عملیات بوده و بدون بهره نیز می باشند ( نیسیم و پنمن[1]، 2003، 531).

بدهی های عملیاتی را می توان به دو دسته زیرتقسیم نمود:

الف) بدهی های عملیاتی قراردادی

ب) بدهی های عملیاتی برآوردی

                     

1-5-2  بدهی های عملیاتی قراردادی

بدهی هایی که در مورد مبلغ و یا زمان تسویه آن توافق صورت گرفته و ابهامی نیز وجود ندارد. به گونه نمونه، حساب های پرداختنی تجاری، بدهی بابت کالاها و خدمات دریافت شده ای می باشد که صورت حساب آن دریافت گردیده و یا با فروشنده در مورد مبلغ و زمان پرداخت مابه ازای آن توافق شده می باشد. در واقع خروج منافع اقتصادی برای تسویه تعهد به قطعیت رسیده می باشد.

 

1-1-5-2 اعتبارات تجاری (حساب پرداختنی تجاری)

زمانی که شرکتی از طریق افزایش اعتبار به مشتریان، کالاهای خود رابه فروش می رساند،  حساب های دریافتنی شرکت (که بخشی از دارایی جاری در ترازنامه می باشد) افزایش می یابد. زمانی بدهی به وجود می آید که شرکت با بهره گیری از اعتبار تجاری کالایی را بخرد و آن را در حساب های پرداختنی (در ترازنامه شرکت) ثبت کند (جهانخانی و پارسیان، 1386، 95-94).

در شرایط اعتبار، نکات زیر مشخص می گردد:

1) زمان  شروع دوره اعتبار: غالباً زمان شروع دوره اعتبار را تاریخ فاکتور می نامند. زمانی که شرکتی در طی یک ماه چندین نوبت خرید می کند، شرکت فروشنده ممکن می باشد تاریخ همه فروشها را پایان ماه تعیین کند. یعنی آخرین روز ماهی که چندین نوبت خرید در آن صورت گرفته می باشد را تاریخ شروع دوره اعتبار در نظر بگیرد.

2) زمان پرداخت خالص صورتحساب: این دوره که  بر حسب روز اظهار می گردد، مدت  زمانی می باشد که  به خریدار داده می گردد تا خالص یا کل مبلغ صورتحساب را  بپردازد.

3) تخفیفات نقدی: گاهی اوقات شرکت فروشنده، درصد معینی از صورتحساب خریدارهایی که وجوه کالاهای خریداری شده را سریعاً پرداخت می کنند، به عنوان تخفیف کسر می کند (همان منبع، 96-95).

 

1-1-1-5-2 هزینه اعتبارات تجاری

از آنجا که اعتبارات تجاری یکی از منابع وجوه می باشد، بایستی شرایط اعتبار را از دیدگاه هزینه های ذی ربط مورد مطالعه و تجزیه تحلیل قرار داد. اول، زمانی که شرکتی از تخفیف بهره گیری نکند، تخفیف از دست رفته نوعی هزینه تأمین مالی تلقی می گردد. دوم، اگر شرکتی با  در نظر داشتن شرایط اعتبار، کالایی را بخرد اما نتواند در تاریخ مقرر بدهی خود را پرداخت کند، درجه اعتبارش پائین می آیدو پس از آن، تأمین مالی بسیار پرهزینه و حتی گاهی غیر ممکن می گردد(جهانخانی و پارسیان، 1386، 97).

  1. Nissim & Penman

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

اهداف پژوهش

عموما سرمایه گذاران و سهامداران، کسب سود وافزایش ثروت را هدف نهایی خود می دانند. یکی از تصمیماتی که می تواند سوددهی و ثروت سهامداران را تحت تاثیر قرار دهد، تصمیمات مربوط به انتخاب شیوه های تامین مالی می باشد (عرب،1386، 5).

آگاهی از تاثیرات تامین مالی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت ها، این امکان را به سرمایه گذاران خواهد داد تا عملکرد شرکت ها را در راستای حداکثرسازی ثروتشان مورد ارزیابی قرار دهند و شرکت ها نیز با انتخاب وجوه مالی مورد نیاز خود از منابع صحیح تامین مالی، هزینه سرمایه شرکت را به حداقل و بازدهی سهام را به حداکثر برسانند. هدف کلی این پژوهش عبارت می باشد از:

“مطالعه اثراهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام” و اهداف فرعی پژوهش نیز به تبیین زیر می باشند:

– مطالعه اثر اهرم بدهی های قراردادی[1] بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام.

– مطالعه اثر اهرم بدهی های برآوردی[2] بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام.

– تحلیل این مسئله که اهرم کل و بازده جاری حقوق صاحبان سهام، موجب تعدیل ارتباط بازده آتی حقوق صاحبان سهام و اهرم بدهی عملیاتی می شوند.

  1. Contractual Liabilities
  2. Estimated Liabilities

پایان نامه مطالعه تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام

ایان نامه مطالعه تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری