شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

قسمتی از متن پایان نامه :

اصول چهارگانه مالیات­بندی آدام اسمیت

1.عدالت: به این معناست که مالیات بایستی عادلانه باشد به دیگر سخن متناسب با توانایی پرداخت مالیات دهندگان معین گردد. دو جنبه برای عدالت مالیاتی هست، عدالت عمودی که در این وضع رفتار مختلف افراد در جایگاه­های گوناگون نسبی می باشد و عدالت افقی که در آن رفتار برابر با اشخاص در اوضاع برابر می باشد حتی اگر درآمد خود را از راههای مختلف بدست آورده باشند.

2.سهولت: مالیات بایستی در مناسبترین موقع و برحسب مساعدترین شرایط از مودیان وصول گردد و برای آنان کمترین ناراحتی پدید نیاورد.

3.اطمینان: مالیات بایستی کاملاً مشخص و مسلم باشد. مقدار مالیات و زمان و طرز پرداخت آن برای مالیات دهندگان کاملا معلوم گردد و این کار به نظر رای ماموران وصول واگذار نگردد.

4.صرفه جویی: بایستی حتی المقدور مخارج وصول مالیات به کمترین اندازه کاهش داده گردد و به هر حال مخارج وصول فقط جزئی از مبلغ اصل مالیات را تشکیل دهد.

در گذشته علمای علم مالیه عمومی برای مالیات بر درآمد با نرخهای بالا ارزش ویژه ای قائل بودند زیرا این نوع مالیات از خصوصیات عادلانه بودن و تاثیر آن بر توزیع درآمد و ثروت برخوردار بوده می باشد. عادلانه بودن آن مبتنی بر این توجه بود که صاحبان درآمد های بالا نسبت به کسانی که درآمد اندکی دارند، می توانند سهم بیشتری از درآمد خود را به عنوان مالیات به دولت بپردازند تا جایی که فشار (بار) مالیاتی به گونه مساوی میان همه افراد جامعه توزیع گردد.

مالیات بر درآمد در سیاستهای اقتصادی دولت، جایگاه ویژه ای داشته و تأثیر حساسی را اعمال می­کند پس اهداف وصول مالیات­های مستقیم و غیرمستقیم می­تواند به تبیین زیر باشد:

الف: تهیه درآمد مورد نیاز مقامات عمومی برای تامین هزینه­های دفاع، خدمات اجتماعی، پرداخت بهره قرضه ملی و خدمات شهری و غیره.

ب: تاثیر بر سیاستهای اقتصادی برای رسیدن به اهداف:

1.افزایش رفاه اقتصادی جامعه،از طریق کاهش نابرابری درآمد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  1. کاهش یا افزایش قدرت خرید بوسیله افزایش یا کاهش مالیاتهای بر خرید کالا
  2. جلوگیری از ورود کالاهای خارجی به مقصود کمک بهبودتر از پرداختها
  3. تاثیر بر اندازه رشد اقتصاد

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1اهداف پژوهش:

1-4-1- اهداف اصلی پژوهش:

پژوهش حاضر کوشش بر آن دارد که یکی از جنبه های مهم برای زمینه سازی وبهبود اجرای مالیات که همان آموزش مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی می باشد بپردازد.

آن چیز که این پژوهش به دنبال آن می باشد شناسایی علمی وسیستماتیک روش های فرار مالیاتی در نظام مالیاتی می باشد که باعث افزایش تاثیر وکارایی وسهولت اجرای مالیات می گردد.

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش:

اهداف اختصاصی که این پژوهش آن می باشد که روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات با شاخصه های ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عملیات مالی ،قوانین مقررات و معافیت ها ، اجرا و عدم اجرا سیستم  نظارت مالیاتی، توافقات در خود اظهاری و بخشودگی جرایم مالیاتی ارتباط مثبت و معنی داری حاکم می باشد یا خیر.

پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید