عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام 

قسمتی از متن پایان نامه :

ارتباط بین شفافیت اطلاعات حسابداری و موجودی نقد.

در این پژوهش اظهار داشتند که موجودی نقد دارایی مهمی برای شرکت‌ها می باشد. اندازه نگهداری وجه نقد کافی و یا مازاد با در نظر داشتن تصمیمات مدیریت و به مقصود مواجه نشدن با مخاطرات عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. افشای اطلاعات مالی شرکت‌ها به گونه شفاف که از طریق صورت‌های مالی اساسی منتشر می گردد، عامل مهمی در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان می باشد. عدم تقارن اطلاعاتی منجر به افزایش صرف ریسک و بازده مورد انتظار سرمایه گذاران می گردد. از این رو شرکت‌ها به مقصود جلوگیری از افزایش هزینه های خود به اجبار وجه نقد بیشتری نگهداری می‌کنند. در این مقاله تأثیر شفافیت اطلاعاتی را که به وسیله شفافیت سود حسابداری محاسبه شده بر اندازه نگاهداشت وجه نقد طی سال‌های 1383 تا 1389 در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه شده می باشد.

جامعه آماری شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. محدوده زمانی نیز یک دوره 7 ساله از ابتدای سال 1382 تا پایان سال 1388 می باشد. نمونه آماری شامل آن دسته از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد که دارای شرایط زیر باشند:

  1. تا پایان اسفند 1381 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده‌اند.
  2. در یک سال بیش از سه ماه توقف معاملاتی نداشته‌اند.
  3. داده های مورد نیاز آن‌ها در دسترس باشد.
  4. جزء بانک‌ها، شرکت‌های مالی و سرمایه گذاری، لیزینگ، بیمه ای و این قبیل نباشند.

یافته‌ها نشان می‌دهد، بین شفافیت اطلاعات و اندازه نگهداری وجه نقد ارتباط منفی و معنی داری هست. به بیانی دیگر شرکت‌هایی که دارای شفافیت اطلاعاتی بالاتری هستند، وجه نقد کمتری نگهداری می‌کنند.

فروغی و میرزایی 1391 تأثیر محافظه‌کاری شرطی حسابداری بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

پژوهش حاضر، به مطالعه ارتباط بین محافظه کاری شرطی در گزارشگری مالی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام می‌پردازد. به مقصود دستیابی به این هدف، دو فرضیه‌ی اصلی و سه فرضیه‌ی فرعی تدوین شده:

فرضیه‌ی اصلی 1: محافظه کاری شرطی در گزارشگری مالی، ریسک سقوط آتی قیمت سهام را کاهش می‌دهد.

فرضیه‌ی اصلی 2: اثر محافظه‌کاری شرطی بر کاهش ریسک سقوط آتی قیمت سهام، در شرکت‌های دارای عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر، بیش‌تر می باشد.

فرضیه‌ی فرعی 2-1: اثر محافظه‌کاری شرطی بر کاهش ریسک سقوط آتی قیمت سهام، در شرکت‌هایی که در بازارهای انحصاری فعالیت می‌کنند، بیش‌تر می باشد.

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-6-1 اهداف علمی

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش شناختی که در آن به کار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش، ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه پژوهش می‌باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز بهره گیری کنندگان موثر باشد و همچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای تحقیقات آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد.

1-6-2 اهداف کاربردی

تحقیقات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریه‌ها، قانونمندی‌ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی به کار می‌گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به مؤثرترین اقدام تأکید دارند و علت‌ها را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند. که به صورت زیر می باشند:

هدف اصلی :

ارزیابی ارتباط بین عدم اطمینان اطلاعاتی  و خطر سقوط سهام

اهداف فرعی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • ارزیابی ارتباط بین عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام در صورت عدم تقارن اطلاعاتی بالا در قلمرو پژوهش
  • ارزیابی ارتباط بین عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام در صورت عدم تقارن اطلاعاتی پایین در قلمرو پژوهش

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری