عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

مقدمه

منابع مالی عنصر حیاتی و مهمی می باشد که هم در تأسیس و ایجاد فعالیتهای اقتصادی و هم در بهره برداری از آن ها تأثیر کلیدی دارد. اگر منابع مالی در اختیار نباشد هیچگونه فعالیت اقتصادی را نمی توان پایه گذاری نمود. وظیفه هر مدیر مالی، بهینه سازی حقوق صاحبان سهام به مقصود حداکثر رساندن بازده سهام سهامداران می باشد. مدیر مالی در این زمینه تصمیماتی اتخاذ می کند که شامل تصمیمات مربوط به کاربرد و تشخیص ساختار مالی و سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی برای تحصیل بیشترین بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. پس مدیران مالی شرکت ها می توانند از طریق انتخاب بهترین شیوه تأمین مالی بر بازده سهام سهامداران اثر بگذارند.

نکته مهم این می باشد که تصمیم گیری بهینه در خصوص ساختار مالی کدام می باشد و شرکت ها بایستی از چه ترکیبی در تامین مالی خود بهره گیری کنند. اگر شرکت تمام منابع مورد نیاز را از محل سرمایه فراهم کند، از مزایای اهرم مالی بی بهره خواهد بود و اگر از بدهی در سطح بالایی بهره گیری کند، ریسک ورشکستگی خود را افزایش خواهد داد. در صورت بهره گیری از ساختارسرمایه بهینه[1]، هزینه سرمایه[2] شرکت حداقل و بازدهی حداکثر خواهد گردید. برای پرداختن به این مساله سوالات اساسی مطرح خواهد گردید که عبارتند از:

  1. شرکت در چه فعالیت هایی بایستی سرمایه گذاری کند؟
  2. مزایا، معایب، روش و آثار بهره گیری از بدهی و سرمایه در وضعیت رقابتی و ارزش شرکت چیست؟
  3. یک شرکت در ساختار سرمایه تا چه اندازه از بدهی و تا چه اندازه از حقوق صاحبان سهام بهره گیری کند؟

منابع مالی مورد نیاز را می توان به طرق مختلف شناسایی و برای بنگاه های اقتصادی بهره گیری نمود. سوال اساسی این می باشد که کدامیک از منابع در مقاطع مختلف بایستی انتخاب شوند و شرکت ها چگونه اقدام به تامین منابع مالی نمایند تا بر سود شرکت و بازده سهامداران حداکثر تاثیر مثبت را بگذارند (خشنود، 1384، 5-4 ).

در این فصل، شیوه های تامین مالی از طریق بدهی های عملیاتی و مالی و همچنین معایب و محاسن بعضی شیوه های یاد شده اظهار می گردد؛ سپس انواع بازده به اختصار تشریح می گردد. در ادامه نیز نظریات و تئوری های مربوط به تامین مالی و همچنین پیشینه پژوهش مطرح می گردد.

 

 2-2 بازار بورس

بازار بورس اوراق بهادار تأثیر مهمی را در جذب سرمایه های اندک مردم و تأمین مالی شرکتها فراهم می آورد. از آنجا که این بازار در تخصیص منابع و سرمایه های ملی تأثیر سازنده ای دارد، پس مطلوبیت آن در جهت توسعه اقتصادی جامعه خواهد بود. افراد کوشش می کنند تا با کسب اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس نسبت به خرید و یا فروش سهام اقدام کنند. بازارهای مالی و سرمایه ای نقدینگی بخش خصوصی را در قالب پس اندازهای کم و هدایت آن به درون بخش های تولیدی جذب می کند و همچنین قادر می باشد بر رشد تولید ناخالص ملی و مهار تورم تأثیرگذار باشد. رسالت بازار سرمایه به عنوان بخشی از بازار مالی در انتقال وجوه از عرضه کنندگان به متقاضیان می باشد. این بازار تأثیر واسطه ای را به عهده دارد که طرف عرضه وجوه، فرایندی به نام سرمایه گذاری را تکمیل می کند و در طرف تقاضای آن فرایندی به نام تأمین مالی را به راه می اندازد (باقری، 1388، 3).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در حال حاضر، بورس اوراق بهادار به عنوان تنها بازار سرمایه در ایران، تأثیر اساسی و مهمی در تأمین وجوه مورد نیاز شرکت ها و جذب سرمایه برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اعمال می کند. از این  رو جهت افزایش آگاهی و دانش سرمایه گذاران و علاقه مندان به  سرمایه گذاری در بازار سرمایه، مطالعه و تحقیقاتی پیرامون فعالیت های بورس اوراق بهادار و شرکت های پذیرفته شده در آن ضرورتی انکار ناپذیر می باشد.

  1. Optimal Capital Structure
  2. Cost of Capital

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

عموما سرمایه گذاران و سهامداران، کسب سود وافزایش ثروت را هدف نهایی خود می دانند. یکی از تصمیماتی که می تواند سوددهی و ثروت سهامداران را تحت تاثیر قرار دهد، تصمیمات مربوط به انتخاب شیوه های تامین مالی می باشد (عرب،1386، 5).

آگاهی از تاثیرات تامین مالی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام شرکت ها، این امکان را به سرمایه گذاران خواهد داد تا عملکرد شرکت ها را در راستای حداکثرسازی ثروتشان مورد ارزیابی قرار دهند و شرکت ها نیز با انتخاب وجوه مالی مورد نیاز خود از منابع صحیح تامین مالی، هزینه سرمایه شرکت را به حداقل و بازدهی سهام را به حداکثر برسانند. هدف کلی این پژوهش عبارت می باشد از:

“مطالعه اثراهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام” و اهداف فرعی پژوهش نیز به تبیین زیر می باشند:

– مطالعه اثر اهرم بدهی های قراردادی[1] بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام.

– مطالعه اثر اهرم بدهی های برآوردی[2] بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام.

– تحلیل این مسئله که اهرم کل و بازده جاری حقوق صاحبان سهام، موجب تعدیل ارتباط بازده آتی حقوق صاحبان سهام و اهرم بدهی عملیاتی می شوند.

  1. Contractual Liabilities
  2. Estimated Liabilities

پایان نامه مطالعه تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام

ایان نامه مطالعه تاثیر اهرم بدهی عملیاتی بر بازده آتی حقوق صاحبان سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری