عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

اهمیت و ضرورت پژوهش

به صورت کلی تقلب کردن اثرات منفی بسیاری بر جامعه ای که در آن انجام می شود می گذارد اثراتی مانند کاهش اعتماد اجتماعی، افزایش فساد، ناکار آمدی و… در محیط آموزشی نیز اثرات منفی مانند اختلال در نظم، عدم یادگیری مناسب و با کیفیت، بی عدالتی، فراگیری و از بین رفتن قبح و زشتی اقدام و … اما مشخصاً آن چیز که ما قصد مطالعه آن را داریم از آن رو اهمیت دارد که، تقلب در گذشته می تواند پیش بینی کننده قوی برای تقلب در آینده باشد. پس، چنانچه دانش آموزان حسابداری که در آینده حسابداران مملکت خواهند بود به اعمال اخلاقی در دانشگاه متعهد نباشند معضلات عدیده ای پیش خواهد آمد. بر اساس تأثیر تقلب بر کیفیت نظام تحصیلی، این امر می تواند بر ارزیابی سهام سرمایه بشر مؤثر باشد، زیرا این امر تنها وابسته به کیفیت و کمیت تحصیلات می باشد. افرادی که آزمون ها و تکالیف خود را با فریب کاری و تقلب انجام  داده اند مطمئناً به اندازه افرادی که تقلب نکرده اند مهارت و دانش کافی ندارد و از طرف دیگر تخلف در امتحانات و در محیط آموزشی می تواند زمینه ای برای تخلفات کاری باشد و از آنجا که دانشجویان حسابداری شغل آینده شان بسیار حساس می باشد و با حساب های مالی شرکت ها و موسسات سر و کار دارند و بستر خوبی برای تخلفات مالی هست مطالعه تقلب در بین دانشجویان رشته حساب داری ضرورت می یابد. حسابداران بایستی امین مردم باشند و نیاز دارند تا اعتماد اجتماعی و فردی را نسبت به خود جلب کنند و اگر این گونه نباشد اقتصاد هر بنگاه اقتصادی که زیر بنای آن نیز هست از بین خواهد رفت و به نابودی منجر خواهد گردید. پس ضروری و مهم می باشد که به مطالعه ارتباط عوامل تأثیرگذار بر تقلب، به عنوان پیش بینی کننده ای برای تخلف درآینده، در بین دانشجویان رشته حسابداری بپردازیم.

 

 

1ـ4ـ اهداف پژوهش

مطالعه عوامل تأثیرگذار در ایجاد تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان

 • مطالعه ارتباط بین عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی و اندازه تقلب در بین دانشجویان
 • مطالعه ارتباط بین فقدان انگیزه و علاقه از سوی دانشجویانو اندازه تقلبدر بین دانشجویان
 • مطالعه ارتباط بین شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین و اندازه تقلب در بین دانشجویان
 • مطالعه تعیین ارتباط بین راحت طلبی دانشجویان و اندازه تقلب در بین دانشجویان
 • مطالعه تعیین ارتباط بین ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی و اندازه تقلب در بین دانشجویان
 • مطالعه ارتباط بین سایر عوامل تقلب و اندازه تقلب در بین دانشجویان

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

مطالعه عوامل تأثیرگذار در ایجاد تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان

 • مطالعه ارتباط بین عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی و اندازه تقلب در بین دانشجویان
 • مطالعه ارتباط بین فقدان انگیزه و علاقه از سوی دانشجویانو اندازه تقلبدر بین دانشجویان
 • مطالعه ارتباط بین شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین و اندازه تقلب در بین دانشجویان
 • مطالعه تعیین ارتباط بین راحت طلبی دانشجویان و اندازه تقلب در بین دانشجویان
 • مطالعه تعیین ارتباط بین ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی و اندازه تقلب در بین دانشجویان
 • مطالعه ارتباط بین سایر عوامل تقلب و اندازه تقلب در بین دانشجویان

1-5- سوالات پژوهش

– آیا عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– آیا راحت طلبی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا فقدان انگیزه از سوی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا سایر عوامل تقلب بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید