عنوان کامل پایان نامه :

 ارتباط معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع معاملات اشخاص وابسته

با در نظر داشتن تعاریف یاد شده، انواع مختلفی از معاملات با اشخاص وابسته هست که ممکن می باشد منجر به تغییر بالقوه ثروت گردد لیکن بند 19 استاندارد حسابداری شماره 12 ایران و نیز  دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی در ماده 5 عنوان می کند که افشای اطلاعات اشخاص وابسته بایستی به تفکیک برای هریک از طبقات زیر انجام گردد:

–    شرکت مادر یا سهامدار کنترل ‌کننده،

–    اشخاص‌دارای‌کنترل ‌مشترک یا نفوذ قابل ‌ملاحظه ‌بر ناشر،

–    شرکتهای همگروه یا تحت کنترل واحد،

–    واحدهای تجاری فرعی،

–    واحدهای تجاری وابسته،

–    مشارکت های خاص،

–    اعضای هیئت‌مدیره و مدیران ارشد اجرایی ناشر،

–    سایر اشخاص وابسته

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

همچنین نمونه‌هایی از معاملات با اشخاص وابسته که حسابرس بایستی بر اساس بخش 550 استانداردهای حسابرسی در نظر بگیرد شامل موارد زیر می باشد :

  1. معاملات عمده خارج از سیاق عادی عملیات واحد تجاری با اشخاص وابسته مانند غیرعادی بودن قیمتها، نرخهای سود، تضمینها و شرایط بازپرداخت.
  2. دلیل تجاری منطقی روشنی برای انجام آن وجود ندارد.
  3. با اشخاص وابسته‌ای انجام شده که قبلاً مشخص نشده‌اند.
  4. به نحو غیرعادی انجام شده می باشد.
  5. اینکه آیا مدیران اجرایی راجع به ماهیت و نحوه اقدام حسابداری چنین معاملاتی با ارکان راهبری واحد تجاری مذاکره کرده‌اند یا خیر.
  6. اینکه آیا مدیران اجرایی بر نحوه اقدام حسابداری خاصی به جای محتوای اقتصادی معامله تأکید بیشتری دارند یا خیر.

بند 24 استاندارد شماره 12 تصریح می کند ” اقلام با ماهیت مشابه بایستی به صورت مجموع افشا گردد، مگر اینکه درک اثرات معاملات با اشخاص وابسته بر صورتهای مالی واحد تجاری مستلزم افشای آنها به‌صورت جداگانه باشد.”

2-5 اهمیت ارزیابی عملکرد شرکت

بسیاری از اشخاص و گروهها مانند مدیران، مالکان، سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل، اعتبار دهندگان و وام دهندگان (با در نظر داشتن محدود بودن منابع و ضرورت تخصیص بهینه آن) می کوشند تا نوعی از سرمایه گذاری را شناسائی، ارزیابی و انتخاب کنند که بهترین بازده اقتصادی را به همراه داشته باشد. از این رو، ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی جهت تصمیمات آگاهانه و تعیین اندازه دستیابی به اهداف تعیین شده از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. ارزیابی مستمر عملکرد به مدیران ارشد در جهت اتخاذ تصمیم های درست درارتباط با تخصیص های آینده کمک می کند. همچنین ارزیابی و سنجش عملکرد یک مکانیزم نظارتی می باشد که توسط مالکین شرکتها به جهت جدایی مالکیت از مدیریت به کار گرفته می گردد.

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1-4 اهداف پژوهش

  1. علمی:

این پژوهش با تفکیک انواع معاملات با اشخاص وابسته به معاملات شامل داد و ستد کالا و داد و ستدهای مالی و همچنین مطالعه ابعاد گوناگون عملکرد شرکت هم از لحاظ عملکرد مدیریتی هم از دید بازاری، بابی نو در ادبیات معاملات با اشخاص وابسته می گشاید و به گسترش آن کمک می کند. همچنین نتایج این پژوهش می‌تواند منجر به طرح موضوعات و مسائل جدید برای دانشجویان و محققان گردد و بدینوسیله به ارتقا علمی در این حوزه کمک کند.

  1. کاربردی:

به غیر از استاندارد ایران در مورد معاملات با اشخاص وابسته، در کشور تحقیقات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته بسیار محدود می باشد، لذا نتایج مطالعه های جامع در باره ی ابعاد مختلف معاملات با اشخاص وابسته، می‌تواند  به تدوین استانداردی ملی و مطابق با شرایط کاربردی بازار سرمایه کشور منجر گردد.

پایان نامه ارتباط معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

پایان نامه ارتباط معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری