عنوان کامل پایان نامه :

 عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

4ـ روابط به جای اصول و ضوابط

شکل گیری روابطی از قبیل فامیلی ودوستانه و رییس و استاد و دانشجو در وقوع روشی از تقلب و سرقت علمی موثر می باشد که با عنوان سهام بخشی مطرح شده می باشد . در این روش اشخاص بنابر                 شکل گیری روابط ذکر گردیده به اضافه و حذف کردن اسامی افرادی می پردازند که در هیچ یک از مراحل انجام پژوهش ارائه شده شرکت نداشته اند .

 

2ـ6-1-5- ضعف ایمان

به عقیده بعضی از صاحب نظران فقدان ایمان عامل دیگری می باشد که سبب می گردد شخص مرتکب غیر اخلاقی علمی گردد.

 

2ـ6ـ2ـ عوامل پرورشی

عوامل پرورشی تاثیر گذار بر تقلب و سرقت علمی چهار دسته به تبیین زیر هستند:

 

2ـ6ـ2ـ1ـ عدم تخصص کافی

عدم اطلاعات کافی و تخصص لازم دلیل دیگر می باشد بر دام افتادن پژوهشگر در دام غیر اخلاقی های پژوهشی .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

6ـ2ـ2- نا آگاهی از قوانین مربوطه

به عقیده صاحب نظران نا آگاهی در باره روش های پرهیز از تقلب و سرقت علمی از عواملی می باشد که به دلیل عدم کوشش شخص برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد پژوهش اتفاق می افتد.

 

2-6-2-3ـ ضعف نگا رش

اشخاصی که توانایی نوشتن و پروراندن مطلب را ندارد به ناچار از مقالات دیگران تقلید می کنند . این کار سبب می گردد که جملات مشابه در مقاله ظاهر شون و در ذهن شخص سوم چنین ایجاد گردد که مقاله قبلا نیز خوانده شده می باشد .

 

2-6-2-4ـ ضعف در ترجمه

عدم توانایی در ترجمه مقاله به زبان خارجی سبب می گردد افراد از مقالات خارجی الگو بگیرد .در پی انجام این کا نرم افزار های سرقت یاب که مقاله ها را بر طبق بسامد مشابهت جمله با مقالات موجود                   می سنجند می توانند فردی که مرتکب این تقلب شده می باشد را معرفی کند.

 

2ـ6ـ3ـ عوامل آموزشی

2-6-3-1- آموزش محور بودن مدارس و دانشگا ه ها

یکی دیگر از علل ارتکاب به تقلب و سرقت در پژوهش این می باشد که سیستم آموزشی کشور بیشتر مبنای آموزش  محور می باشد و آموزش و انجام پژوهش در مدارس و دانشگاه ها نادیده انگاشته می گردد

 

2ـ6ـ3ـ2ـ در نظر داشتن کمیت به جای کیفیت

پذیرش در دانشگاه ها در سطوح بالا استخدامی ها ارتقاها  و انتساب ها با در نظر داشتن تعداد مجموعه مدارک علمی-پژوهشی فرد انجام می گردد این موضوع دلیلی بر ایجاد رقابت ناسالم در افراد می گردد . افراد کوشش می کنند در کوتاه ترین زمان بیشترین آمار را کسب کنند که عاملی برای بهره گیری از راه های میان بر و غیر اخلاقی می باشد .

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

مطالعه عوامل تأثیرگذار در ایجاد تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان

  • مطالعه ارتباط بین عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین فقدان انگیزه و علاقه از سوی دانشجویانو اندازه تقلبدر بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه تعیین ارتباط بین راحت طلبی دانشجویان و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه تعیین ارتباط بین ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین سایر عوامل تقلب و اندازه تقلب در بین دانشجویان

1-5- سوالات پژوهش

– آیا عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا راحت طلبی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا فقدان انگیزه از سوی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا سایر عوامل تقلب بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری