عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

2ـ14ـ تقلب در میان دانشجویان حسابداری

تقلب در میان دانشجویان حسابداری چیز جذاب تری برای مطالعه می باشد  زیرا حرفه حسابداری برای بخش های متفاوتی حیاتی می باشد که با گزارش ها و پژوهش های حسابداری ارتباط دارند . اسمیت وداوی وز نبرگ و هایت (2002) رفتار های متقلبانه را در میان 606 کلاسهای آموزشی حسابداری مطالعه کرده اند . تاثیر متغیر ها ی متفاوت برروی احتمال  تقلب آتی را مطالعه نمود ه اند این متغیرها خصوصیات جمعیت شناسی و نظری تمایل به رفتار های تقلبی بی طرفانه (خنثی ساز ) تاثیر موانع درون کلاسی و رفتار تقلبی پیشین گزارش شده را شامل می شوند . نتایج حاصله نشان می دهند که تاثیرات اولیه بر روی تقلب آتی موانع درون کلاسی تقلب پیشین و درجه ای راشامل می شوند که به یکی از رفتار های تقلب پیشین بی طرفی مربوط می شوند . هم چنین عملکرد علمی دارای یک تاثیر منفی بر روی تقلب آتی                    می باشد که از طریق تاثیر گذاری منفی در رفتا رهای خنثی شده روی می دهد . و اساتید دانشجویانی را با نمرات کم تست اولیه همانند یک شیوه ای برای کاهش نیاز به در پیدا نمود تقلب برای کسب موفقیت دانشجویان مورد  توجه قرار می دهند .در مطالب کسب شده متغییر ها ی متفاوت دلایلی را مورد توجه قرار داده اند که تقلب را افزایش می دهند موضوعات درسی نامربوط  وکیفیت آموزشی ضعیف وفقدان ارتباط میان تکالیف درسی و  موضوعات درسی بعضی از این متغییر ها هستند . بعضی محققان عقیده دارند که وقتی متقلبان با مجازات های کم اهمیت رو به رو می شوند اگر چه تک تک اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه توجه خیلی کمی به کژ رفتاری علمی دارند که دانشجویان مرتکب می شوند آن سبب می گردد که تقلب کار احمقانه ای بنظر نرسد .

2-15-تقلب از دیدگاه زیست شناسان، روانشناسان و جامعه شناسان

2-15-1ـ تبیین‌های زیست‌شناختی

در تبیین‌های زیست‌شناختی، کانون اصلی توجه، ویژگی‌های فردی افراد و سطح تحلیل آنها اکثراً فردی می باشد. این ویژگی آنها در حوزه دیدگاه های خود قرار می‌دهد که در باب آسیب‌های اجتماعی، پاسخ به دو پرسش زیر را هدف خود می‌دانند:

1ـ چرا افراد کجروی می شوند؟

2ـ چه چیزی افراد را کجروی می‌سازد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تبیین‌های زیست‌شناختی معمولاً بر یکی از متغیرهای جسمی ـ زیستی[1] زیر تأکید دارند که می‌تواند بستر ساز زیستی اینگونه رفتارها باشد و بعدها در خلال کنش‌های متقابل دراز مدت محیطی و اجتماعی، به گونه‌هایی خاص از رفتار کجروانه بدل گردد: آسیب‌پذیری‌های ژنتیک، اضافات کالبدی[2]، یا تعیین کننده‌های جسمی و ساختی[3] (شکل بدن)، ناهنجاری‌های کروموزومی، بی‌قاعده‌گی‌های زیست‌ شیمی[4] و . . . آنها مواردی مانند نقص جسمی، عیوب ظاهری اندام (زیستی و زیبایی، نقص خلقت)، ساختمان جمجمه، کروموزوم اضافی، وضعیت خاص ژن‌ها، جنس، سن، نوع خون، وضع مزاج، ضعف، قدرت سوابق بیماری، وضع ترشح فرد و حتی نژاد را علت کجروی می‌دانند و در روایت‌‌‌های متأخر خود، جایگاه مناسبی را نیز برای آثار متغیرهای محیطی و اجتماعی قائل شده‌اند.

امروزه، ترجیحات زیستی کجروی شدیداً مورد انتقاد می باشد. اما این ایده که کجروی از ساختمان زیستی تأثیر می‌پذیرد، به کراتً و در تعابیر گوناگون اظهار و شواهدی تجربی در تأیید آن ارائه می گردد. بعضی از تبیین‌های تجربی زیستی جرم عبارتند از:

– نظریه بازپیدایی ژنتیکی سزار لامبروزو[5] (اتاویسم[6])

ـ نظریه سنخ‌بندی کالبدی[7] ویلیام ا. شلدون[8]

ـ نظریه ناهنجاری کروموزومی کلاین فلتر[9].

ـ نظریه لذت‌جویی و دردگریزی آیسنک (سلیمی و داوری، 1386: 302ـ285).

 

[1] – Biophysysical.

[2] – Physiological excesses.

[3] – Physical – Constitutional determinants.

[4] – Biochemical irregularities.

[5] – Cesar Lombroso.

[6] – Atavism.

[7] – Somatic typology.

[8] – William A. Sheldon.

[9] – Klinfelter.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

مطالعه عوامل تأثیرگذار در ایجاد تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان

  • مطالعه ارتباط بین عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین فقدان انگیزه و علاقه از سوی دانشجویانو اندازه تقلبدر بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه تعیین ارتباط بین راحت طلبی دانشجویان و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه تعیین ارتباط بین ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین سایر عوامل تقلب و اندازه تقلب در بین دانشجویان

1-5- سوالات پژوهش

– آیا عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا راحت طلبی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا فقدان انگیزه از سوی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا سایر عوامل تقلب بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری