عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

انوا ع تقلب تحصیلی

رتینگر و کرامر ضمن تقسیم انواع تقلب تحصیلی به تقلب در آزمون ها و تقلب در تکالیف درسی (دزدی ادبی) انواع زیر را برای تقلب بر شمرده اند.

1- بهره گیری از یادداشت های غیر مجاز درآزمون باز یا آزمون های منزل، بهره گیری از یادداشت غیر مجاز در آزمون کلاس .

2-رونویسی پاسخ آزمون باز و حل آزمون در منزل از روی شخص دیگر .

3-رونویسی آزمون کلاسی از روی شخص دیگر

4-اجازه دادن یا اجازه گرفتن برای رونویسی پاسخ ها ی آزمون

5-ارائه مقاله ای که از جای دیگر گرفته شده

6-رونویسی کردن تکلیف منزل از تکلیف شخص دیگر

7-اجازه دادن به سایر افراد برای رونویسی کردن تکلیف منزل

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

8-انجام تکلیف توسط فرد دیگر

9-انجام تکلیف برای سایر افراد

10- انجام تکلیف فردی با سایراشخاص

           

2ـ4ـ روش های پیشگری و کشف تقلب

بطور کلی تقلب دو نا رسایی بنیادی داردکه در نهایت ممکن می باشد به کشف بینجامد ،

ساختار و پیش بینی پذیری .

 

 

 

2-4-1- ساختار:

ماهیت چرخه ای تقلب ساختاری از عناصر و مسیری به هم چسبیده را نشان می دهد . بدین سان که یک نفر مجرب و متخصص حتی با نگاهی گذرا به بعضی جنبه های این چرخه می تواند با ارزیابی های خود از تمام ترفند ای متقلبانه و نیت ها و محرک های آن پرده بردارد.

 

2-4-2- پیش بینی پذیری:

تقلب به عنوان یک رویداد در هر دو چارچوب کلان و خرد پیش بینی پذیری می باشد زیرا هر معلومی بایستی شرایطی داشته باشد تا ایجاد گردد . در سطح کلان  یک همبستگی بین وضع عمومی اقتصاد و صنعت و میل به تقلب هست .

در سطح خرد پیش بینی پذیری تقلب از این بینش بر می آید که بیشر تقلب ها دارای ویژگی های مشترک هستند  و یک حسابرس مجرب می تواند از قواع یاد گیری سر انگشتی و مراقبت حرفه  ای و پیش بینی تقلب در زمانی که شرایط خاصی حاکم باشد استفاه کند.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

مطالعه عوامل تأثیرگذار در ایجاد تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان

  • مطالعه ارتباط بین عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین فقدان انگیزه و علاقه از سوی دانشجویانو اندازه تقلبدر بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه تعیین ارتباط بین راحت طلبی دانشجویان و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه تعیین ارتباط بین ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین سایر عوامل تقلب و اندازه تقلب در بین دانشجویان

1-5- سوالات پژوهش

– آیا عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا راحت طلبی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا فقدان انگیزه از سوی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا سایر عوامل تقلب بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید