عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام 

قسمتی از متن پایان نامه :

.

تاریخچه مطالعاتی

فتاحی (1389) تأثیر محافظه کاری بر کاهش احتمال سقوط قیمت سهم را به پیروی از کیم و ژانگ (2010)، مطالعه کرده می باشد و در هر دو پژوهش از شیوه های تقریباً مشابهی بهره گیری شده می باشد.

مرادی و همکاران (1390)، نمونه ای شامل 90 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده بورس مطالعه کرده که نتایج آن حاکی از وجود ارتباط ای منفی و معنادار بین محافظه کاری و سقوط قیمت سهام می باشد. آن‌ها در پژوهش خود برای اندازه گیری سقوط قیمت سهام از معیار سقوط قیمت سهام در مطالعه کیم و ژانگ (2010)، بهره گیری کرده‌اند، که اندازه گیری آن مبتنی بر بازده های فصلی شرکت‌ها بوده می باشد؛ تنها متغیرهای کنترلی این پژوهش عبارتند از: اندازه شرکت و نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام همچنین برای اندازه گیری محافظه کاری از معیارهای باسو (1997) و معیار گیولی و هاین (2000) بهره گیری شده می باشد.

مرادی و همکاران (1390)، همچنین ارتباط محافظه‌کاری و سقوط قیمت سهام را برای سطح عدم تقارن اطلاعاتی نیز آزمون کرده‌اند که طبق نتایج گزارش شده ارتباط محافظه کاری با سقوط قیمت سهام در شرکت‌های دارای سطح عدم تقارن اطلاعاتی بالا، از نظر آماری معنادار نیست و عدم تقارن اطلاعاتی نتوانسته می باشد تأثیر محافظه کاری در کاهش ریسک سقوط قیمت سهام را افزایش دهد.

فتاحی (1389)، به شیوه ای تقریباً مشابه به مطالعه تأثیر محافظه کاری در کاهش احتمال سقوط قیمت سهام پرداخته می باشد. این پژوهش تنها شامل مطالعه فرضیه اصلی اثر محافظه کاری بر کاهش ریسک سقوط قیمت سهام می باشد و در آن از متغیر کنترلی اندازه شرکت بهره گیری کرده‌اند. در پژوهش یاد شده نمونه نهایی شامل 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد. نتیجه پژوهش حاکی از وجود ارتباط ای منفی و معنادار میان محافظه کاری و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت در آینده می باشد.

نوروش و ابراهیمی کردلر (1388)، تأثیر سرمایه گذاران شرکتی در کاهش تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران را مورد مطالعه قرار دادند. در این پژوهش، شرکت‌های سرمایه گذاری و سایر مؤسسات تجاری به عنوان سرمایه گذاران شرکتی تعریف شدند. یافته های این پژوهش نشان داد که شرکت‌های با درصد بالای سهامداران شرکتی، نسبت به شرکت‌های با درصد پایین سرمایه گذاران شرکتی، اطلاعات بیشتری در ارتباط با سودهای آتی را گزارش کرده‌اند و در نتیجه عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری در شرکت‌های با مالکیت شرکتی کمتر نظاره شده می باشد.

کیم و ژانگ (2010) مدعی شده‌اند، کار آن‌ها اولین کار پژوهشی انجام شده در راستای مطالعه ارتباط محافظه کاری حسابداری و ریسک سقوط قیمت سهام تا سال 2010 می باشد.

آن‌ها برای تشخیص دوره‌هایی که در آن سقوط اتفاق افتاده می باشد از رگرسیون مبتنی بر مدل بازار بهره گیری کردند. آنان در پژوهش خود، فرضیه دومی را نیز مطرح و آزمون کردند که به مطالعه اثر شدیدتر محافظه کاری بر کاهش ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت‌هایی با عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر توجه دارد، آن‌ها اظهار می‌کنند، از آنجا که اثر محافظه کاری به عنوان مکانیسمی برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در پژوهش‌های بسیاری تأیید شده می باشد و نیز به دلیل آن که شرکت‌های دارای عدم تقارن اطلاعاتی بالاتر، بیشتر مستعد سقوط قیمت سهام هستند، پس می‌توان انتظار داشت که اثر محافظه کاری در کاهش احتمال سقوط قیمت سهام در این شرکت‌ها شدیدتر باشد. این فرضیه نیز بر اساس شواهد حاصل از بورس آمریکا مورد تایید قرار گرفت.

 

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-6-1 اهداف علمی

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش شناختی که در آن به کار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش، ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه پژوهش می‌باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز بهره گیری کنندگان موثر باشد و همچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای تحقیقات آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد.

1-6-2 اهداف کاربردی

تحقیقات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریه‌ها، قانونمندی‌ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی به کار می‌گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به مؤثرترین اقدام تأکید دارند و علت‌ها را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند. که به صورت زیر می باشند:

هدف اصلی :

ارزیابی ارتباط بین عدم اطمینان اطلاعاتی  و خطر سقوط سهام

اهداف فرعی :

  • ارزیابی ارتباط بین عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام در صورت عدم تقارن اطلاعاتی بالا در قلمرو پژوهش
  • ارزیابی ارتباط بین عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام در صورت عدم تقارن اطلاعاتی پایین در قلمرو پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری