عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری 

قسمتی از متن پایان نامه :

.اظهار مسئله

مقامات مسئول دانشگاههای فرانسه اجازه دارند برای دانشجویان متقلب یک ماه تا پنج سال محرومیت از تحصیل در نظر بگیرند.در کنفرانسی که سال گذشته با موضوع “افزایش تقلب در سیستم آموزش عالی انگلیس” برگزار گردید مشخص گردید که یک چهارم دانشجویان دانشگاه های انگلیس در امتحانات خود تقلب کرده و از این تعداد تنها سه درصد حین تقلب شناسایی شده و با آنها برخورد جدی و قانونی شده می باشد.به گفته یکی از دانشجویان ممتاز دانشگاه منچستر: تقلب در دانشگاه های انگلیس امری عادی بوده و بیشتر دانشجویان به دلیل بالا بودن شهریه ها، فشار مالی و ترس از محرومیت تحصیلی اقدام به تقلب می‌کنند.بر اساس گزارش روزنامه ورسیتی، تقریبا نیمی از دانشجویان دانشگاه کمبریج نیز دست به تقلب زده و در بین رشته‌های مختلف، دانشجویان رشته حقوق با آماری حدود 62 درصد در رده بالاترین دانشجویان متقلب قرار گرفتند.فریب کاری و تقلب در سیستم آموزشی سابقه ی طولانی دارد و همواره از معضلات نظام آموزشی بوده می باشد زیرا هزینه زیادی را برای برای نظام های آموزشی دارند و از عوامل مخل در یادگیری فراگیر می باشد، همچنین بین دانش آموزان و دانشجویان فراگیر می باشد و با رشد تکنولوژی وسائلی مانند دوربین های مداربسته برای جلوگیری از تقلب به کار می طریقه اما از طرف دیگر راه های جدیدتری برای تقلب به وجود می آورند.                                                                                                                         تقلب آموزشی انواع متفاوتی دارد در یک دسته بندی کلی، تقلب را می توان به تقلب در آزمون ها و تقلب در تکالیف طبقه بندی نمود. عوامل بسیار بر تقلب درسی تأثیر می گذارند و دسته بندی های متفاوتی انجام شده می باشد، برای مثال جردن و رتیگر در اثری، ارتباط بین مذهب، انگیزه و تقلب دانشگاهی : مطالعه آزمایش طبیعی، عوامل تأثیر گذار بر تقلب را به عوامل فردی مانند سن ، جنسیت، معدل و…، و عوامل   زمینه ای مانند سیاست های آموزشی تقسیم کرده اند. البته تقلب در حوزه حسابداری و عوامل آن بسیار متفاوت می باشد در جایی عوامل تأثیرگذار بر تقلب حسابداری را به عوامل، فشار و سختی کار، فرصت های بدست آمده و توجیه عقلی تقسیم کرده اند. اما آن چیز که که ما در این جا در پی مطالعه آن هستیم مطالعه ارتباط ی عوامل تأثیرگذار در ایجاد تقلب بین دانشجویان حسابداری می باشد. تقسیم بندی دیگری که از آن بهره گیری خواهیم نمود عوامل موثر بر ایجاد تقلب را اینگونه می نویسد: ویژگی های دانشجویان، عوامل مربوط به استقرار آموزشی، هزینه کشف تقلب، احتمال کشف و … می باشد. در این جا می خو.اهیم تا ارتباط ی بین آنها را مورد مطالعه قرار می دهیم.و نشان دهیم که بین این عوامل ارتباط ای هست یا خیر؟آیا می توان به حذف یک عامل به کاهش بیشتر اندازه تقلب کمک نمود؟

قصد داریم این عوامل و ارتباط بین آنها را بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات  گیلان مطالعه کنیم، دانشجویان رشته حسابداری را از آن رو انتخاب کردیم که فریب کاری و تقلب در دوران دانشجویی می تواند زمینه ای برای تخلف در آینده شغلی آنها باشد و از آنجا که به احتمال زیاد شغلی متناسب با رشته تحصیلی شان خواهند داشت، امور مالی و حساب های اقتصادی شرکت ها و سازمان ها و حتی مردم عادی در دست آنها خواهد بود، و اندازه تقلب بین آنها می تواند به عنوان فاکتوری درخور توجه برای پیش بینی اندازه تخلفات شان در آینده باشد، افرادی که در دوران تحصیل تقلب کرده اند احتمال بیشتری دارد که در شغلشان نیز تخلف کنند؟. مسئله اصلی ما در این پژوهش این می باشد که چه عواملی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان رشته حسابداری تاثیر دارند؟

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف پژوهش

مطالعه عوامل تأثیرگذار در ایجاد تقلب در بین دانشجویان حسابداری دانشگاه آزاد علوم تحقیقات گیلان

  • مطالعه ارتباط بین عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین فقدان انگیزه و علاقه از سوی دانشجویانو اندازه تقلبدر بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه تعیین ارتباط بین راحت طلبی دانشجویان و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه تعیین ارتباط بین ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی و اندازه تقلب در بین دانشجویان
  • مطالعه ارتباط بین سایر عوامل تقلب و اندازه تقلب در بین دانشجویان

1-5- سوالات پژوهش

– آیا عدم کنترل و نظارت مراقبین امتحانی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا راحت طلبی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا فقدان انگیزه از سوی دانشجویان بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا شکل گیری روابط با استاد یا مراقبین بر اندازه تقلب در بین آنان تاثیر دارد؟

– آیا ضعف اسلامی و ارزشهای اخلاقی بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

– آیا سایر عوامل تقلب بر اندازه تقلب در بین دانشجویان تاثیر دارد؟

پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

پایان نامه عوامل تاثیر گذار بر تقلب در بین دانشجویان حسابداری

پایان نامه - تز - رشته حسابداری