عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام 

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3 قیمت سهام

مقصود از قیمت سهام، قیمت بازار یا قیمت معاملاتی، که در برگیرنده ارزشی می باشد که بر حسب توافق خریدار و فروشنده تعیین می گردد. قیمت هر سهم که به گونه روزانه در تابلوی بورس اوراق بهادار منعکس می گردد قیمت آخرین معامله ای می باشد که بر روی سهم مذکور انجام شده می باشد.

و مقصود از تغییر قیمت سهام نیز، تغییرات مختلف در ارزش مبادله ای سهامی می باشد که در بازار بورس اوراق بهادار مورد معامله قرار می‌گیرد (قائمی، 1379، 76).

 

2-4 سقوط قیمت سهام

موضوع تغییرات ناگهانی قیمت سهام، طی سال‌های اخیر و به ویژه بعد از بحران مالی سال 2008، توجه بسیاری از دانشگاهیان و افراد حرفه‌ای را به خود جلب کرده می باشد. این تغییرات، به دو صورت سقوط و جهش قیمت سهام رخ می‌دهد. با در نظر داشتن اهمیتی که سرمایه‌گذاران برای بازده سهام خود قائل هستند، پدیده‌ی سقوط قیمت سهام که منجر به کاهش شدید بازده می گردد، در مقایسه با جهش بیش‌تر مورد توجه پژوهش گران قرار گرفته می باشد (فروغی و میرزایی، 1391، 81).

تعریف سقوط قیمت سهام دارای سه ویژگی مشخص می باشد:

  1. سقوط قیمت سهام، یک تغییر بسیار بزرگ و غیرمعمول در قیمت سهام می باشد که بدون وقوع یک حادثه‌ی مهم اقتصادی رخ می‌دهد.
  2. این تغییرات بسیار بزرگ به صورت منفی هستند.
  3. سقوط قیمت سهام، یک پدیده‌ی واگیردار در سطح بازار می باشد. بدین معنی که کاهش قیمت سهام تنها به یک سهام خاص منحصر نمی‌گردد، بلکه تمام انواع سهام موجود در بازار را شامل می گردد.

هر یک از ویژگی‌های سه‌گانه فوق، در مجموعه ای از حقایق تجربی، مستدل و قوی ریشه دارد. در ارتباط با ویژگی نخست، هانگ و استین (2003) اظهار می‌کنند که بسیاری از تغییرات بزرگی که بعد از جنگ جهانی در شاخص (S & P500)  رخ داده می باشد و به ویژه سقوط بازار در اکتبر 1987، به دلیل افشای اخبار مربوط به یک رویداد مهم و قابل توجه نبوده می باشد. ویژگی دوم تعریف فوق، ناشی از یک عدم تقارن تجربی و قابل توجه در تغییرات بازده بازار می باشد. بدین معنی که تغییرات بزرگ در قیمت بیش‌تر به صورت کاهش و کم‌تر به صورت افزایش بوده می باشد. سومین ویژگی تعریف سقوط قیمت سهام، این می باشد که سقوط، پدیدهای می باشد که تمام بازار را در بر می‌گیرد. بدین معنی که این پدیده به تمام انواع سهام موجود در بازار سرایت می کند (همان منبع، 81).

 

2-5 تعیین قیمت سهام

قیمت سهام هر لحظه و بر اثر تغییرات عرضه و تقاضای بازار قابل تغییر می باشد. اگر تعداد خریداران یک سهم از تعداد فروشندگان آن بیشتر باشد، یعنی تقاضای خرید یک سهم بیشتر از اندازه عرضه آن برای فروش باشد، قیمت آن سهم افزایش می‌یابد و برعکس. درک عرضه و تقاضا و تغییرات قیمتی ناشی از آن بسیار آسان می باشد، اما آن چیز که دشوار می باشد، فهم آن چیزی می باشد که به تغییرات عرضه و تقاضا در بازار سهام منجر می گردد و سبب می گردد بعضی خواهان یا خریدار سهم خاصی شوند و بعضی دیگر، روی گردان یا فروشنده آن باشند (خاکپور، 1387، 58).

مطابق تئوری اقتصادی الگوی قیمت­گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای قیمت یک دارایی تابعی از ریسک و نوسانات شرطی آن می باشد. لذا، پیش بینی نوسانات قیمت یا بازدهی سهام اهمیت زیادی در انتخاب پرتفوی، مدیریت دارایی‌ها و حتی قیمت­گذاری سهام شرکت‌هایی که تازه وارد بورس می شوند دارد. توسعه همه جانبه و تعمق بازار سرمایه به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی، نیازمند اعتماد عموم مشارکت کنندگان به کارایی و درستی آن در تعیین قیمت عادلانه اوراق بهادار می باشد. یک سهم جدید در بازار هیچ قیمتی ندارد، زیرا هنوز در بازار آزاد معامله نشده می باشد. پس این پرسش مطرح می گردد که قیمت مناسب برای این سهم چگونه تعیین می گردد؟

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

1-6-1 اهداف علمی

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش شناختی که در آن به کار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش، ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه پژوهش می‌باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز بهره گیری کنندگان موثر باشد و همچنین زمینه ساز بستر مناسبی برای تحقیقات آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد.

1-6-2 اهداف کاربردی

تحقیقات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریه‌ها، قانونمندی‌ها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی به کار می‌گیرند، این نوع تحقیقات بیشتر به مؤثرترین اقدام تأکید دارند و علت‌ها را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند. که به صورت زیر می باشند:

هدف اصلی :

ارزیابی ارتباط بین عدم اطمینان اطلاعاتی  و خطر سقوط سهام

اهداف فرعی :

  • ارزیابی ارتباط بین عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام در صورت عدم تقارن اطلاعاتی بالا در قلمرو پژوهش
  • ارزیابی ارتباط بین عدم اطمینان اطلاعاتی و خطر سقوط سهام در صورت عدم تقارن اطلاعاتی پایین در قلمرو پژوهش

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام

پایان نامه عدم اطمینان اطلاعاتی و کاهش خطر سقوط قیمت سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری