عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

قسمتی از متن پایان نامه :

اهداف سیاستهای مالیاتی

در یک برداشت کلی از وظایف قابل انتظار از سیاستهای مالیاتی، حداقل سه مورد عمده قابل تصریح می­باشد.

الف) تأثیر نظام مالیاتی در تامین هزینه­های دولت:

یکی ازوظایف مالیات، تامین هزینه­های جاری دولت در وهله اول و سپس پشتیبانی از طرح­های عمرانی می باشد. اقتصاددانان در بحث تعادل بودجه به این نکته تاکید می­کنند که وجود کسری بودجه مداوم،­(یعنی فزونی مخارج بر دریافتهای دولت) می­تواند عواقب وخیمی را برای اقتصاد به ­وجود آورد. کسری بودجه با افزایش تقاضای بازار و نقدینگی در جامعه، زمینه بروز فشارهای تورمی را پدید می­آورد. وجود کسری به ­ویژه در بودجه جاری مسئله آفرین می باشد. زیرا پیش روی هزینه­های جاری انجام شده، کالاهایی تولید نمی­گردد تا جوابگوی تقاضای اضافی به وجود آمده باشد. اما چنانچه دولت از پشتیبانی منابع مالی دست کم به اندازه تامین هزینه­های جاری بهره­مند باشد، تا حدود زیادی از بروز این عارضه جلوگیری کرده می باشد. به همین دلیل می باشد که مالیات­ها در زمینه جلوگیری از کسری بودجه نقشی اساسی به عهده دارند.

ب) تأثیر نظام مالیاتی در توزیع مجدد درآمد و ثروت جامعه:

عملکرد نامناسب سیستم­های اقتصادی، روابط متقابل عوامل اقتصادی را مختل و جامعه را به دو قطب فقیر و غنی تفکیک نموده و نوعی ناهمگونی میان اقشار مختلف جامعه پدید آورده می باشد. این عدم توازن اجتماعی در نظامهای سرمایه­داری و یا شبهه سرمایه­داری به صورت حادتری ظاهر گردید. این امر از طریق کمک­های بلاعوض نقدی و غیرنقدی، پرداخت سوبسید  و ارائه خدمات عمومی رایگان یا ارزان صورت می­گیرد. منابع تامین مالی اینگونه تمهیدات ممکن می باشد مالیاتهایی باشد که به بهترین وجه خود از ثروتمندان جامعه اخذ می­گردد. پرداخت مالیاتها به وسیله اقشار پردرآمد و توزیع آن میان گروههای درآمدی پایین، می­تواند شکاف درآمدی را میان این اقشار تا حدودی جبران کند.

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1اهداف پژوهش:

1-4-1- اهداف اصلی پژوهش:

پژوهش حاضر کوشش بر آن دارد که یکی از جنبه های مهم برای زمینه سازی وبهبود اجرای مالیات که همان آموزش مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی می باشد بپردازد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آن چیز که این پژوهش به دنبال آن می باشد شناسایی علمی وسیستماتیک روش های فرار مالیاتی در نظام مالیاتی می باشد که باعث افزایش تاثیر وکارایی وسهولت اجرای مالیات می گردد.

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش:

اهداف اختصاصی که این پژوهش آن می باشد که روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات با شاخصه های ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عملیات مالی ،قوانین مقررات و معافیت ها ، اجرا و عدم اجرا سیستم  نظارت مالیاتی، توافقات در خود اظهاری و بخشودگی جرایم مالیاتی ارتباط مثبت و معنی داری حاکم می باشد یا خیر.

پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری