عنوان کامل پایان نامه :

 شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

قسمتی از متن پایان نامه :

پایه مالیاتی

یک واحد ارزش یا امتیاز مالی که مالیات بر آن بسته و عایدی مالیات روی آن محاسبه می­گردد.” این پایه ممکن می باشد ملک یا درآمدهای ویژه سالانه یا قیمت ماترک متوفی، امتیاز یک موسسه اقتصادی، یک شغل، حجم، شماره و کیفیت و یا دیگر خواص بعضی اجسام باشد.” (فرهنگ،1383،178).

به بیانی دیگر می­توان گفت که هر کالا و یا هرفعالیت اقتصادی را که مالیات به آن تعلق گیرد، پایه مالیاتی می­نامند. می­توان معمولی­ترین پایه­های مالیاتی را به سه دسته عمده تقسیم نمود:

درآمد، مصرف و ثروت. اینها پایه­های اقتصادی مالیات­ها می باشند. ممکن می باشد مالیات بر پایه غیر اقتصادی که توسط پرداخت کننده مالیات قابل کنترل می باشد وضع گردد. مثلاً مالیات بر حیات یا مالیات سرانه این نوع مالیات، پرداختی می باشد یکجا، که سالانه بایستی به وسیله هر فرد بالغ در جامعه پرداخت گردد.

7-2-2 نرخ مالیاتی و انواع آن

نرخ مالیات تعیین کننده نسبتی از پایه مالیاتی می باشد که بصورت مالیات می­بایست پرداخت گردد. به بیانی دیگر “تناسب ارزش پولی یک پایه مالیاتی که دولت بر پایه تعیین ارزش به عنوان مالیات تحصیل می­کند”

نرخ مالیاتی ممکن می باشد “تناسبی”، “تصاعدی” یا “تنازلی” باشد. مالیات تناسبی مالیاتی می باشد که در آن نرخ مالیات، عنوان درصدی از پایه مالیاتی، با اندازه پایه مالیاتی تغییر پیدا نکند.(شریفی-1388)

در مالیات تصاعدی، نرخ مالیاتی به عنوان درصدی از پایه مالیاتی، متناسب با اندازه پایه مالیاتی افزایش می­یابد. به این ترتیب، هر قدر پایه مالیاتی بیشتر باشد، نرخ مالیاتی نیز بیشتر خواهد بود.

در مالیات تنازلی نرخ مالیات بر حسب درصد پایه مالیاتی، به تدریج با افزایش پایه مالیاتی کاهش پیدا می­کند. نرخ متوسط مالیاتی، عبارتست از تغییر در کل مالیات پرداختی، تقسیم بر تغییر در پایه مالیاتی.

8-2-2  امتیازات مالیاتی

امتیازات مالیاتی از عدم شمول بعضی اقلام که بایستی درمبنا مقصود گردد و تخفیف نسبت به بعضی دیگر که نباید مشمول تخفیف گردد، ناشی می­گردد.امتیازات مالیاتی دارای تبعاتی می باشد. از علت های ایجاد تبعات می­توان به این نکته تصریح نمود که برآورد دقیقی از مقررات مالیاتی و اینکه از چه مولفه­هایی تشکیل شده می باشد، وجود ندارد. در حقیقت می­توان نبود معیارهای پذیرفته شده در خصوص امتیازات مالیاتی را مطرح نمود. بعضی از صاحبنظران علم مالیه عقیده دارند که امتیازات مالیاتی نوعی “یارانه” می باشد که به مودیان پرداخت می­گردد..

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

1اهداف پژوهش:

1-4-1- اهداف اصلی پژوهش:

پژوهش حاضر کوشش بر آن دارد که یکی از جنبه های مهم برای زمینه سازی وبهبود اجرای مالیات که همان آموزش مؤدیان مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی می باشد بپردازد.

آن چیز که این پژوهش به دنبال آن می باشد شناسایی علمی وسیستماتیک روش های فرار مالیاتی در نظام مالیاتی می باشد که باعث افزایش تاثیر وکارایی وسهولت اجرای مالیات می گردد.

1-4-2- اهداف فرعی پژوهش:

اهداف اختصاصی که این پژوهش آن می باشد که روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات با شاخصه های ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عملیات مالی ،قوانین مقررات و معافیت ها ، اجرا و عدم اجرا سیستم  نظارت مالیاتی، توافقات در خود اظهاری و بخشودگی جرایم مالیاتی ارتباط مثبت و معنی داری حاکم می باشد یا خیر.

پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

پایان نامه شناسایی روشهای فرار مالیاتی در نظام مالیات الکترونیکی

پایان نامه - تز - رشته حسابداری