کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های  پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– خصوصی‌سازی در ایران

از حدود سال 1370 تصور کاراتر شدن شرکت‌ها در صورت واگذاری به بخش خصوصی، برنامه خصوصی‌سازی را در برنامه‌های توسعه گنجانده می باشد، به شکلی که از سال 70 که کار خصوصی‌سازی در سطح کشور ایجاد گردید، معادل 2800 میلیارد تومان سهام به بخش خصوصی واگذار شده می باشد (رزاقی، 1376).

در ایران با تصویب مصوبه مورخ 1/2/71 هیأت وزیران، خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی به وزرای ذی ربط هر وزارتخانه محول گردید. به موجب این تصویب‌ نامه که با هدف اصلاح تصویب‌نامه‌های قبلی صادر شده بود، اولویت واگذاری شرکت‌های مشمول خصوصی‌سازی به روش بورس معطوف گردید، اما واگذاری سهام این شرکت‌ها به یکی از روش‌های مزایده و مذاکره مستقیم با متقاضیان خرید (با اولویت تعاونی‌های تخصصی صنفی با شرایط مساوی تقاضا) نیز مجاز شمرده گردید و تعیین این روش‌ها بر عهده وزیر مسئول شرکت قابل واگذاری گذاشته گردید. در راستای  اعلام روش مذاکره به عنوان یک روش مجاز برای واگذاری سهام شرکت‌های دولتی واجرای مصوبات فوق الذکر، مبلغ 2/694 میلیارد ریال سهام شرکت‌های دولتی از سال 1370 تا 1373 از روش مذکور به فروش رسید. با در نظر داشتن بعضی انحرافات که در طریقه اجرای روش مذاکره صورت گرفت، بهره گیری از این روش در خصوصی‌سازی شرکت‌ها متوقف گردید و قانون نحوه واگذاری سهام دولتی به ایثارگران وکارگران در تاریخ 29/5/73 تصویب و به مورد اجرا گذاشته گردید. طبق مندرجات این قانون ، واگذاری به روش مذاکره صرفاً به شرکت‌ها وتعاونی‌های ایثارگران به شرط وجود شرایط خاصی مجاز گردید. از این طریق نیز مبلغ 2/381 میلیارد ریال سهام شرکتهای دولتی از سال 1374 تا 1376 به روش مذاکره واگذارشد که البته این قانون هم در سال 1376 کنار گذاشته گردید (کیان‌پور، 1388).

درخلال سالهای 1377 تا 1382 هیچ گونه واگذاری سهام دولتی از طریق روش مذاکره صورت نگرفت و قوانین ومقررات ناظر بر دوره مذکور نیز واگذاری سهام با روش مذاکره را مجاز نمی‌دانست. به دلیل بعضی معضلات قانون ومقررات خصوصی‌سازی، چشم انداز اجرای آنها برای سالهای باقیمانده قانون برنامه سوم توسعه مثبت تلقی نمی‌گردید، لذا پیشنهاد اصلاح قانون از سوی سازمان خصوصی‌سازی و بعضی وزارتخانه‌ها و شرکتهای مادرتخصصی مانند وزارت صنایع ومعادن وسازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران مطرح وبه هیأت وزیران ارائه وجهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید. مانند موارد پیشنهادی، حذف عبارات مربوط به روش‌های واگذاری بورس و مزایده از بند «ج» ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه و الحاق متن ذیل به عنوان بند الحاقی به ماده 14 قانون به تبیین زیر بود : «صدور مجوز انجام مذاکره برای فروش سهام شرکت‌ها بر اساس آئین نامه‌ای می باشد که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد» (همان).

پیشنهادات مزبور در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی مطرح ومتن زیر به عنوان متن اصلاحی قانون مورد تصویب مجلس قرارگرفت وجهت طراحی آئین نامه اجرایی آن ابلاغ گردید: «در موارد خاص که به دلیل معضلات ساختار مالی ونیروی انسانی با جذب فن‌آوری وسرمایه، امکان فروش از طریق بورس یا مزایده نباشد فروش از طریق مذاکره مطابق آئین‌نامه ای که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید انجام می گردد . وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف می باشد موارد فوق را قبل از مذاکره از طریق روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع عموم برساند.»

.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش شناخت پدیده کیفیت سود و خصوصی سازی و عوامل موثر بر آنها می باشد. هدف ویژه این پژوهش نیز مطالعه تغییرات کیفیت سود به ازای پدیده خصوصی سازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری