کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های  پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

موانع خصوصی‌سازی در ایران

به گونه کلی اگر مسئله خصوصی‌سازی را بخواهیم مطالعه کنیم، علت اساسی وضرورت‌هایی که این امر را موجب می شوند، بایستی در ناکارآمد بودن فعالیت‌های اقتصادی بخش دولتی جست‌و‌جو نمود. بنگاه‌های اقتصادی دولتی بهره‌وری بسیار پایین دارند، پس دولت ناگزیر به واگذاری آنها به بخش خصوصی می گردد، پس در اینجا در می‌یابیم که بنگاه‌های سودآور دولتی را واگذار می کند.  واگذاری این بنگاه‌ها اگر زیان‌ده باشند واضح می باشد که خریداری پیدا نخواهند نمود و خود دولت به این نکته واقف می باشد وبه خاطرهمین امراغلب بنگاه‌های سوداور دولتی را واگذار می کند (همان).

دراینجا مسئله و قضیه خصوصی‌سازی دارای یک تناقض می باشد، زیرا که از یک طرف هدف، بالا بردن بهره‌وری بنگاه‌هاست و از سوی دیگر بنگاه‌هایی که دارای پایین‌ترین بهره‌وری هستند واگذار نمی‌شوند و یا اگر واگذار می شوند خریدار ندارند. مشکل دوم نحوه واگذاری می باشد که در اینجا مسأله ارزیابی فعالیت‌های اقتصادی بنگاه و ارزیابی‌ها بسیار پیچیده می باشد و بنگاه‌ها برای این که مشتری پیدا کنند ارزش دارایی‌های آنها را کمتر از واقع ارزیابی می‌کنند که این از لحاظ منافع ملی مورد ایراد می باشد. نکته سوم این می باشد که در گذشته تجربه ای ناموفق از خصوصی‌سازی در کشور داشته‌ایم. علل و عوامل ناموفق بودن آن که درحال حاضر نیز وجود دارند که می‌توان به شکل زیردسته بندی نمود :

خصوصی سازی وتوسعه بازار بورس اوراق بهادار

بازار سرمایه و به گونه مشخص، بورس اوراق بهادار اگرچه ساز وکار مؤثری در انجام برنامه‌های گسترده خصوصی‌سازی می باشد وکارامدی عملکرد آن باتوجه به ساختار تنظیمی ونظارتی مدون، زیرساختهای فنی ونیروی انسانی آموزش‌دیده، احتمال موفقیت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی را به گونه قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد، پیش روی، خود تحت تأثیر این برنامه‌هاست و ازاجرای آن منتفع می گردد. مطالعه‌ها نشان می‌دهد از اوایل دهه 90 میلادی تاکنون که بیشتر از صد کشور جهان، خصوصی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی رابه عنوان یک ابزار سیاست اقتصادی پذیرفته‌اند، گسترش برنامه‌های خصوصی‌سازی با رشد سریع حجم معامله‌ها در بورس های اوراق بهادار، همراه بوده می باشد. به بیانی دیگر، خصوصی‌سازی وبورس اوراق بهادار، اگرچه در ظاهر، سیاست وابزار اجرای سیاست به نظرمی‌رسند، اما در اقدام دو عامل تأثیرگذار بر یکدیگر محسوب می شوند. عملکرد کارامد بورس اوراق بهادار به افزایش کارایی فرایند خصوصی‌سازی منجر شده و انجام مطلوب برنامه‌های خصوصی‌سازی، رشد و توسعه فعالیت‌های بورس اوراق بهادار را در پی‌دارد. دولت‌ها نیز هرچند به خصوصی‌سازی به عنوان ابزاری برای افزایش درآمدهای خود ودرمرحله بعد، افزایش کارایی وبهره‌وری اقتصادی شرکتهای دولتی می‌نگرند، اما انتظار دارند اجرای برنامه خصوصی‌سازی ازطریق عرضه عمومی سهام، به توسعه بازار سرمایه کشور هم منجر گردد که برپایه مطالعات انجام شده، خود عامل تحریک و تقویت رشد و توسعه اقتصادی می باشد. تأثیرگذاری خصوصی‌سازی بر رشد بازار سرمایه و به گونه مشخص بورس اوراق بهادار را می‌توان براساس ارزش بازار، ارزش معاملات ونقدشوندگی افزایش تعداد سهامداران وبهبود مالکیت فردی نشان داد (لباف وداوری، 1385).

.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش شناخت پدیده کیفیت سود و خصوصی سازی و عوامل موثر بر آنها می باشد. هدف ویژه این پژوهش نیز مطالعه تغییرات کیفیت سود به ازای پدیده خصوصی سازی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه کیفیت سود در قبل و بعد از خصوصی سازی شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

پایان نامه - تز - رشته حسابداری